40 mlynedd yn ôl / 40 years ago #penrhyncoch

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7 Jan 1982?

1982 Ar bwys / near y Bwthyn
1982 Croesffordd IGER / Crossroads
1982 Alwyn, Meleri, a Lowri Jones a staff Gogerddan
1982 Eira ger Neuadd Gloucester / Near Gloucester Hall
1982 Mid Wales Motors
1982 Uwchben / Above Brynhyfryd
1982 Pont Maesyrefail
1982 Pam fod eira’n wyn?
1982 Rhew ym Maesyrefail
1982 Pont Seilo

Unrhyw luniau eraill?
Anfonwch at: whhowells@gmail.com

Any more photos?
Send to: whhowells@gmail.com

Y Plygain yng Nghymru / ‘Y Plygain’ in Wales

Trefeurig: Sul y Cofio / Remembrance Sunday 14.11.21

Gwasanaeth byr wrth y Gofeb, Penrhyn-coch am 10.45. Dim canu.

Short service at Penrhyn-coch Memorial at 10.45.
No singing.

Cofeb Penrhyn-coch / Memorial
Pen-bont Rhydybeddau