£780 er budd Macmillan / £780 raised for Macmillan

CAN DIOLCH I CHI I GYD!
Gwerthfawrogir eich cefnogaeth hael i’r Bore Coffi er budd Canser Macmillan yng Ngheredigion.

A HUGE THANK YOU TO YOU ALL!
Your generous support to the recent Coffee Morning in aid of Macmillan Cancer in Ceredigion is greatly appreciated.

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council 20.9.22

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 20 SEPTEMBER 2022 7PM
IN PENRHYNCOCH VILLAGE HALL

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 20 MEDI 2022 7YH
YN NEUADD Y PENRHYN
AGENDA

37          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU

38          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB

39          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 26 JULY 2022 / COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 26 GORFFENNAF 2022

40          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI

41          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH

42          PLANNING / CYNLLLUNIO

43          CYLLID/FINANCE

44          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/ ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD

45          CO OPTION OF NEW COUNCILLORSFOR COMMUNITY COUNCILS / CYD OPSIWN O GYNGHORWYR

46          REMEMBERANCE SUNDAY / SUL Y COFIO

47          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL

36          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Dilynwch y linc isod i ymuno a’r cyfarfod yn rhithiol / Please follow the link below to join the meeting virtually:

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting:

Topic: CYNGOR CYMUNED TREFEURIG
Time: Sep 20, 2022 07:00 PM London
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83354192052?pwd=ZmZaTkxzWUVGUVhoQ283SldtMjdJdz09

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

One tap mobile

+442034815240,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

+442039017895,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

Dial by your location

+44 203 481 5240 United Kingdom
+44 203 901 7895 United Kingdom
+44 208 080 6591 United Kingdom
+44 208 080 6592 United Kingdom
+44 330 088 5830 United Kingdom
+44 131 460 1196 United Kingdom
+44 203 481 5237 United Kingdom

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

Rali Ceredigion : Penrhyn-coch

GWEFAN Rali Ceredigion 3-4.9.2022 WEBSITE

https://www.facebook.com/RaliCeredigion/videos/1419154245252102

Ceir yn gorffen cymal bore Sul trwy’r Garth ac yn dringo’r heol tuag at Penrhiwnewydd. Y dorf yn dechrau casglu o flaen y Neuadd.

Cars completing Sunday morning’s stage through Garth and heading towards Penrhiwnewydd. Spectators begin to gather in front of Neuadd y Penrhyn.

Cymorth Canser /Macmillan/ Cancer Support

Cynhelir ein bore coffi blynyddol ddydd Mawrth 13 Medi yn Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch 10.00–11.30a.m.

Dewch i’n cefnogi! Cewch gyfle i fwynhau cwpaned o de neu goffi, a bydd digonedd o gacennau blasus i chi eu prynu.

Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os oes gennych awydd gwneud cacennau i’w cyfrannu i’r stondin mi fyddem yn ddiolchgar iawn.

Please come and support our coffee morning on Tuesday 13 September at the Church Hall, Penrhyn-coch 10.00–11.30a.m.

We will be able to offer tea and coffee again this year as well as lots of delicious cakes to buy.

Everyone is very welcome.

If you feel like making cakes to donate to the event, that would be very welcome.

Gwladys yn Serennu / Bont-goch ceramics

Stondin Gwladys Evans, crefftwraig o Gefn-llwyd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Gwladys Evans Cefn-llwyd’s exhibition at Ceredigion National Eisteddfod 2022

Gwefan Serennu Website

Pair Brogynin / The cauldron of Brogynin

Mae’n dwym / It’s a scorcher

Taith Cymdeithas y Penrhyn 2022

Taith Cymdeithas y Penrhyn wedi cyrraedd Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant – mewn pryd i weld y cerflun o’r Esgob William Morgan yn cael ei osod yn ei le y tu mewn i’r eglwys. Roedd wedi bod y tu allan i’r eglwys ers 2012 pan y’i dadorchuddiwyd gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Members of Cymdeithas y Penrhyn in Llanrhaeadr-ym-Mochnant Church. They arrived just in time to witness the sculpture of Bishop William Morgan being relocated inside the church. It had stood outside the church since 2012 when it was unveiled by First Minister Carwyn Jones.

Yr Esgob William Morgan yn ei le y tu mewn i Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant.
Y cerflunydd yw Barry Davies.