Pobl / People

Hen Gymeriadau Plwyf Trefeurig, J. P. Evans, Siop Bont-goch
[Old characters of Trefeurig Parish, J. P. Evans, Bont-goch Shop]

Marwolaethau a gofnodwyd yn Y Tincer 1977+ a chyhoeddiadau eraill (CN = Cambrian News)

Obituaries reported in Y Tincer 1977+ and other local publications (CN = Cambrian News)

Mae’r cofnod llawn, os yw’r wybodaeth yn wybyddus, yn cynnwys (yn y drefn yma):

Enw; cyfeiriad (cysylltiad â phlwyf Trefeurig) [man geni gwreiddiol] dyddiad geni–dyddiad marw; (dyddiad claddu, man claddu). Disgrifiad. [Y Tincer (T), mis, blwyddyn, rhif tudalen].

Os oes gennych ragor o wybodaeth neu luniau yr hoffech eu rhannu, cysylltwch â : whhowells@gmail.com

The full entry, if known, includes (in this order):

Name; address (connection with Trefeurig parish) [original birthplace]; date of birth, death date; (burial date, place of burial). Description. [Y Tincer (T), month, year, page no.]

If you have additional information or photographs that you wish to share, please contact : whhowells@gmail.com

Arysgrifau Cerrig Beddau’r plwyf / Parish Monumental Inscriptions

 • Allsopp, June, Ger-y-llan [T2.2011, t.8]
 • Atyeo, Gwladys O., 31.1.2006, Llandre (7.2.2006, Horeb)
 • Bailey, Mr, Glanstewi [T5.1997, t.6]
 • Balfour, Hannah M. (Nan), (17.4.2009), Warden y Ficer, Athrawes Ysgol Sul / Vicar’s Warden, Sunday School teacher [T5.2009, t.10]
 • Barnard, Mrs., Glan Ceulan [T11.2017, t.6]
 • Bastow (née Binks), Heather, Bow St., (14.11.2007, Eglwys S Ioan) [T12.2007, t.6]
 • Bates, Morfudd (Betty) (1948-12.08.2021), Cwmsymlog, merch / daughter of Elizabeth Prescott and William James. [St Anne’s Church, Penparcau 25.08.2021]. [CN, 19.08.2021]
 • Betham, Mrs Mary Elizabeth, Canada (Cartrefle, Cefn-llwyd) [T9.89, t.7]
 • Billing, Mary, Garnwen (1.12.2007, Eglwys S Ioan) [T12.2007, t.6]
 • Binks, Frank, Brynteg, Penrhyn-coch, 13.11.1984 Staff LLGC; diacon yn Horeb / NLW Staff; Deacon Horeb [T12.84, t.9]
 • Binks, Ruth, Llanbadarn, 9.1.2016 [T1.2016, 10]
 • Bishop, Pauline, Maesyfelin [T12.2007, t.6]
 • Bland, Mrs M. E., Glanceulan [T9.92, t.6]
 • Bolt, Laura, Ger-y-llan, 19.4.2020 (30.4.2020, mynwent Cwmerfyn / cemetery) [T5.5, t.13]
 • Bolt, Victor L., Ger-y-llan, 13.10.2012 (amlosgfa / crematorium, 10.10.2012) (T10.2012, t.7]
 • Bonner, Jane, Maes Gogerddan (Tan-y-berth) 18.4.2004 [T5.2004, t.8]
 • Bowyer, Marjorie (née Andrews), Caerdydd (Pen-bont Rhydybeddau) 17.10.2015 [T11.2015, t.10–11]
 • Brown, Irene, Glan Ceulan (16.11.2007, Eglwys S Ioan / St John’s Church) [T12.2007, t.6]
 • Brown, Megan, Manceinion (Ty’ncwm), 19.12.2010 (Eglwys Hale Barns / Church, amlosgfa Altrincham / Crematorium) [T1.2011, t.6]
 • Brown, Ruth, Ger-y-nant, Madog [T6.2016, t.7]
 • Brown, Tom, Banc y Pennau, Bow St (Darren Banc) [T3.93, t.8]
 • Byers, Mathew, Ger-y-llan (1982-12.2021)
 • Chaplin, Mr, Ger-y-llan, [T5.2005, t.7]
 • Chaplin, Mrs, Ger-y-llan [T2.2015, t.6]
 • Christian, Mellie, Penrhiw Cottage [T11.1997, t.13]
 • Clark, Charles, Gorwel, Cefn-llwyd (19.8.2005, Amlosgfa Aberystwyth / Crematorium [T9.2005, t.7]
 • Clow, Mrs Agnes, Cartref Tregerddan, (Cey-Fra-Cey, Penrhyn-coch). 101 oed. [T2.84, t.4]
 • Cox, Brenda, Trefechan (Pen-bont Rhydybeddau) [T3.2012, t.6]
 • Cullis, H. R., Glenwod, Penrhyn-coch [T2.90, t.3]
 • Dakin, Albert, Maesyrefail 13.3.2006, Crematorium 20.03.2006 [CN 23.3.2006]
 • Dare, John, Bont-goch (PO Penrhyn-coch), 8.6.2006 [T6.2006, t.6]
 • Davies, Alwyn, Llwyngronw, 4.3.2005 [T3.2005, t.6]; [Horeb, 12.03.2005, CN]. Aelod a diacon yn Salem / Member and deacon in Salem (am 40 ml / yrs]
 • Davies, Mrs B. (Ty’ncwm) [T4.91, t.19]
 • Davies, Bryn, Aberystwyth (Cwmsymlog) [T11.90, t.13]
 • Davies, Ceredig S., Llanbadarn Fawr. 10.8.1988. Bwtler Gogerddan / Butler. Trysorydd Horeb / Treasurer [T9.88, t.10]
 • Davies, David Emyr, Maesyrefail (6.1.1993, Eglwys Llangorwen) [T1.93, t.10]
 • Davies, Dilwyn J., Llwynderw, Pen-bont Rhydybeddau, 7.4.2015 (16.4.2015, Amlosgfa Aberystwyth / Crematorium) [T4.2015, 19]
 • Davies, Doreen, Cwmcanol, Cwmsymlog [T10.96, t.11]
 • Davies, Mrs E. E., Capel Dewi [T4.91, t.14]
 • Davies, Elizabeth, Bronfeurig (Pant-drain), 30.09.1980. Llywydd Sefydliad y Merched, Trefeurig am 28 mlynedd / Trefeurig WI president for 28 years [T10.80, t.7]
 • Davies, Mrs Ellen, Gwarddôl (Eglwys S Mihangel, Aberystwyth, Mynwent y Garn / Cemetery) [T9.92, t.13]
 • Davies, Emlyn ‘Emlyn Greens’, Maesyrawel, Capel Madog [T11.2003, t.13]
 • Davies, Enoch, gwas fferm Pen-cwm / farm servant, 6.3.2003 [T6.2003, t.6]
 • Davies, Eurig, Pant-drain, 22.10.2005. Cyng Trefeurig pan yn 24 oed yn 1958 / Trefeurig councillor as a 24 year old in 1958 [T11.2005, t.9]
 • Davies, Evan Lewis (Ieuan), Maesyrefail, 9.1.2008 (16.1.2008, Eglwys S Ioan) [T1.2008, t.11; 2.2008, t.11; 4.2008, t.9]
 • Davies, Goronwy, Llwyngronw, 5.6.1981 [T6/7.81, t.3]
 • Davies, Gwilym, Maes-y-Rhosyn, Trefeurig, 24.4.1981 [T4.81, t.11]
 • Davies, Mrs Gwladys, Llwynderw, 24.07.1982. (Siloa, Cwmerfyn). Coginio yn Ysgol Trefeurig am flynyddoedd / Cook at Trefeurig School for many years [T8/9.82, t.4]
 • Davies, Henry Hilary, Meurig Cottage (Rhydtir Isaf), 27.6.2001 (1.8.2001, Eglwys S Ioan). Warden y Bobl, canu cloch yr Eglwys. Hoffai Canu Gwlad, Twmpathau / People’s Warden, rang the Church bell. Country and Western fan, Folk dancing [T9.2001, t.9]
 • Davies, Ifor, (Salem,Coedgruffydd)  [T10.90, t.10]
 • Davies, Iorwerth Wynne, Ardwyn, Maes Seilo. (Cwmsymlog) (Eglwys S Ioan). Gwasanaeth Ambiwlans y sir / County Ambulance Service [T2.86, t.10]
 • Davies, Irene, Glan Ceulan [T5.2009, t.10]
 • Davies, Isabella (Isa), Ger-y-llan, 18.3.2012 (22.3.2012, Amlosgfa Aberystwyth) [T4.2012, t.8]
 • Davies, James Llewellyn, Llwynderw, 23.5.1998 (Siloa, Cwmerfyn, 28.5.98) [T6.98, t.14]
 • Davies, Joyce, Llan-non (Fferm Tŷ Mawr), 10.4.2008 (Eglwys S Ioan) [T5.2008, 8]
 • Davies, Laura, Maesyrefail [T9.2016, t13]
 • Davies, Megan Creunant, Aberystwyth (Prifathrawes Ysgol Trefeurig) (2.2005) [T3.2005, t.7]
 • Davies, Robert John, Ger-y-llan (7.2016, amlosgfa Bae Colwyn) (Pennaeth Cyllid LLGC / Head of Finance NLW, 1978–84) [T9.2016, t11]
 • Davies née Morgan, Ruth, Maes Selio, [T12.2012, t.6]
 • Davies, Syd, Darren Villa [T1.2001, t.12]
 • Davies, Mrs Tegwen, Maesawel, Madog [T1.94, t.7]
 • Davies, Tom, Ger-y-llan [T3.2001, t.8]
 • Davies, Thomas Evan (Tomi), Tyncwm, Capel Dewi, 1.3.2014 [T3.2014, t.17]
 • Davies, William (Wil), Rhydtir, 28.4.2005 (5.5.2005, Eglwys S Ioan) [T5.2005, t.7]
 • Davies, Mrs Winifred Harriett, Ger-y-llan [T12.87, t.9]
 • Daylak, William, Tancoed, Capel Dewi (21.1.2004, Eglwys S Ioan) [T2.2004, t.7]
 • Deans, John Walter, Crud yr Awel, Cwmsymlog 11.10.2015 [T12.2015, t.7]
 • Eagles, Mrs, Glan Ceulan [T3.88, t.6]
 • Edwards, Mrs Betty, Bryn Madog, Bancydarren (Capel Madog) [T6.2013, t.9]
 • Edwards, D. J., Y Felin, 15.3.2016 (21.3.2016, Capel Horeb) [T4.2916, t.12, 13]
 • Edwards, Emyr J., Tyngwndwn, 27.6.2013 (4.7.2013, Capel Horeb) [T9.2013, t.19]
 • Edwards, Enid, Delfryn, Garth (6.2.1922–20.5.2006) (27.5.2006, Capel Horeb) [T6.2005, t.6]
 • Edwards, Florence, Corner House [T9.87, t.10]
 • Edwards, Gladys Elizabeth, Y Fodwen, 1909–(30.10.2009) [T11.2009, t.12]
 • Edwards, Graham, Delfryn, Madog, 14.7.2011 [T9.2011, t.11]
 • Edwards, Henry, Glennydd (Eglwys S Ioan) [T11.88, t.9]
 • Edwards, Huw Brynmor, Plas Cwmcynfelyn (Y Cwtch) 25.12.2012 [T1.2013, t.5]
 • Edwards, Janet, Cae Mawr [T4.2014, t.5]
 • Edwards, John, Pen-y-Garn (Peithyll, Capel Dewi), [T22.2009, t.8]
 • Edwards, Miss L. M., Maes Seilo [T6.93, t.2]
 • Edwards née Morgan, Martha (1924–27.5.2017) [T6.2017, t.8–9; 9.2017, t.7]
 • Edwards, Molly, Glennydd [T6.2015, t.11]
 • Edwards, Mona, Hafod, Garth 25.2.2015 (7.3.2015, Capel Horeb) [T3.2015, t.8; 4.2015, t.8]
 • Edwards, Nesta G., Hafan, Garth (Glanstewi), (1.2.2008, Eglwys S Ioan, mynwent Horeb) Ysg. Neuadd y Penrhyn; Ysg. Eisteddfod Penrhyn-coch / Sec. of the Hall and Eisteddfod [T2.2008, t.11; T3.2008, 11]
 • Edwards, Owen Penry, Ger-y-llan, 16.12.1987 (Salem, Coedgruffydd) [T1.88, t.6]
 • Edwards, Mrs Penry, Llanymddyfri. (Mynwent Cwmerfyn) [T12.81, t.7]
 • Edwards, Ron, Cae Mawr [T6.94, t.4]
 • Edwards, W. J., Hafan, Garth [T2.93, t.4]
 • Edwards, y Parchg W. J., Tŷ Newydd (29.6.1936–9.2019) [T10.2019, t.8, 12–13] Teyrnged a gyhoeddwyd ar BroAber_360
 • Elias, Dyfed, (Tŷ’r Ardd, Gogerddan), 4.5.2015 [T5.2015, t.10]
 • Elis, John Richard, Nant Seilo, 26.11.2003 (3.12.2003, Eglwys S Ioan) [T12.2003, t.7]
 • Ellis, Betty, Abermad (Nant Seilo), (9.2004) [T9.2004, t.8
 • Ellis, Mrs E. J., Nant Seilo (Penrow, Bont-goch) [T2.91, t.4]
 • Evans, Mr, Cae Mawr [T3.85, t.3]
 • Evans, Alun Lewis, Tanyffordd, Bancydarren, 14.5.2011 (25.5.2011, amlosgfa Aberystwyth) [T6.2011, t.9]
 • Evans, Anna (Cwrt), 28.8.2019 [T9.2019, t.10]
 • Evans, Mrs Annie Mary, Cartref Bodlondeb (Tan’rallt, Pen-bont) (10.6.83, Siloa, Cwmerfyn) [T6/7.83, t.10]
 • Evans, Beatrice Helena, Ysbyty Tregaron (Tan-y-berth), 22.4.2005 (29.4.2005, Eglwys S Ioan) [T5.2005, t.7]
 • Evans, Berry, Brynawel, Cefn-llwyd (27.2.1996, Capel Horeb) [T3.96, t.5]
 • Evans, Betty, Glan Ceulan, 9.2005 [T9.2005, t.8]
 • Evans, Bronwen, Brynawel, Cefn-llwyd (1937–2000) (18.2.2000, Horeb) [T3.2000, t.12]
 • Evans, Ceredig, Glanaber, 25.7.2020 (3.8.2020, mynwent Eglwys S Ioan) [T9.2020, t.12; 10.2020, t.13]
 • Evans, Constance (Connie), Maes Seilo. (1936-24.12.2021) Eddie’s Taxis. (15.1.2022, Capel Horeb).
 • Evans, David Joseph (1919–98), Bwthyn (Horeb, amlosgfa) Cwmni Bysys / Bus Company owner [T3.98, t.9]
 • Evans, Ebenezer Irwel, Llanllwni (yr Efail), 18.7.2006 (22.7.2006, Capel Nonni) [T9.2006, t.7]
 • Evans, Edward David (Eddie), Maes Seilo (Ffair Rhos) 8.1.2011 (15.1.2011, Capel Horeb) [T1.2011, t.5; 2.2011, t.9]
 • Evans, Egryn, Glan Ceulan. 20.11.2021 (9.12.2021, Amlosgfa / Crematorium) [T12.2021, t. 11]
 • Evans, Eirlys, Comins Coch, [T9.2019, t.10]
 • Evans, Evan John, Gourock, Yr Alban (Bronheulog) 14.12.2002 (23.12.2002) [T1.2003, t.6]
 • Evans, Mrs George, Islwyn, Garth [T11.82, t.8]
 • Evans, Geraint Owen, Plas Brogynin, 21.8.2012 (Eglwys S Ioan) [T9.2012, t.7, 8]
 • Evans, Mrs Gwladys, Glandŵr, Bancydarren, 20.7.1982 [T8/9.82, t.2]
 • Evans, Gwyneira, Yr Efail, 11.2012. Ysg. Cymanfa Ganu Gogledd Ceredigion / Sec. North Ceredigion Cymanfa Ganu [T11.2012, t.7]
 • Evans, Mrs Hilda, Llys Gwyn, 5.6.1997 (10.6.1997, Capel Horeb) [T6.97, t.12]
 • Evans, Hywel, Cae Mawr (Derwenlas) (24.6.97, Capel y Garn) [T9.97, t.5]
 • Evans, Hywel, Capel Dewi [T2.21, t.10]
 • Evans, J. W., Llysgwyn [T6.86, t.3]
 • Evans, James, Dorridge (Cae Mawr) [T2.2011, t.8]
 • Evans, Jane Elizabeth (Jennie), Penparcau (Clawddmelyn), 19.12.2009 (24.12.2009, Capel Madog) [T1.2010, t.3]
 • Evans, John Arthur, Gwynfa, Cefn-llwyd, 23.11.1985. (Horeb) [T12.85, t.9]
 • Evans, John Dilwyn, Bethania (Yr Efail), 23.9.98 [T10.98, t.10]
 • Evans, Judith May, Coedgruffydd, 23.8.1995 (28.8.95, Salem) [T9.95, t.13]
 • Evans, Llew, Comins Coch, 25.4.2019 (7.5.2019, Amlosgfa Aberystwyth) [T5.2019, 8]
 • Evans, Margaret, Yr Efail, 6.11.1977 (10.11.1977, Salem) [T11.77, t.7]
 • Evans, Margaret Dwynwen, Brogynin Farm, 19.2.1999 [T3.99, t.12]
 • Evans, Miss Margaret Mary, Llawr-y-glyn, Bont-goch, 9.3.1983 (12.3.83, Ebeneser, Bont-goch). Athrawes Ysgol Trefeurig, organyddes ac ysgrifenyddes, Ebeneser / Teacher at Trefeurig, organist and sec. Ebeneser [T4.83, t.5]
 • Evans, Marina, Maes Gwyn, Garth (13.12.1996) [T12.96, t. 10]
 • Evans, Mrs May Pugh, Ger-y-llan, 27.1.1991 [T2.91, t.4]
 • Evans, Megan, Gwynfa, Cefn-llwyd, 1916–12.12.2008 (19.12.2008, Horeb) [T1.2009, t.12]
 • Evans, Peredur, Lodge, Gogerddan (Llanbryn-mair) [T11.80, t.2]
 • Evans, R. Trevor, prifathro / headmaster Ysgol Penhyn-coch, 23.8.2007 (30.8.2007, Morfa) [T9.2007, t.11
 • Evans, Sheila, Tan-y-berth [T10.2002, t.8]
 • Evans, Mrs Vera M., 2.11.1988, Y Bwthyn [T11.88, t.9]
 • Evans, William James, Yr Efail (Lynwood Garage, Capel Seion) 16.4.1999[T5.99, t.10]
 • Foley, Michael (1948–8.2016), Maesyrefail. Athro Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol / Professor International Politics Aberystwyth) [T9.2016, t.12]
 • Francis, y Parchg David E. Baxter, y Trallwm (1945–4.2020) (12.3.2020, Croesoswallt, mynwent Llanidloes / Oswestry, Llanidloes cemetery). Ficer / Penrhyn-coch / Vicar 1.7.1985–1993) [T3.2020, t.6; 4.2020, t.6]
 • Garner, Jenny, Maesyrefail (Hull), 24.1.2001 [T2.02, t.14]
 • Gethin, Anne, Maesyrefail 5.12.2002 [T12.2002, t.6]
 • Gregory, Duncan, Cwm-coed, Pen-bont Rhydybeddau, 10.8.1996, 40 oed. (20.8.96, Cwmerfyn). Lladdwyd mewn damwain car; darlithydd Coleg Ceredigion / Tragically killed in a car accident; Coleg Ceredigion lecturer [T9.96, t.2]
 • Griffiths, Alun, Nant Seilo, Alun y glo (Ystumtuen) (2.6.2006, Amlosgfa Aberystwyth) [T6.2005, t.6]
 • Griffiths, Elfyn (George), Nant Seilo [T3.2012, t.6]
 • Griffiths, Elizabeth Alwen, Lluest Fach, Madog, 24.4.2010 [T4.2010, t.7]
 • Griffiths, Idwal, Brogynin Fach, 4.10.2019 (15.10.2019, Amlosgfa Aberystwyth) [T10.2019, t.10]
 • Griffiths, John, Fferm y Darren ‘John Darren’ (8.3.1994, Siloa, Cwmerfyn) [T3.94, t.14; T4.94, t.11]
 • Griffiths, John Davies, Ger-y-llan, 8.6.2009 [T6.2009, t.9]
 • Griffiths, Mair Meganwy, Nant Seilo [T11.87, t.4]
 • Griffiths, Ronnie, Llangurig (Maes Seilo), 11.12.2011 [T1.2012, t.7]
 • Hamer, Florrie, Pembroke House, 1903–26.3.1994 (30.3.1994 Eglwys S Ioan, amlosgfa Arberth). Hanesydd lleol, athrawes ysgol Sul / Local historian, Sunday School teacher [T4.94, t.11]
 • Hamer, Canon Thomas, Arberth (Pembroke House), 5.10.2002 [T11.2002, t.7]
 • Harding, Chris, Penrhyn-coch. Emeritus Professor, Dept. Law and Criminology, Aberystwyth. d. 31.12.2021. (17.1.2022, Amlosgfa Aberystwyth / Crematorium) Chris Harding
 • Harries, Denzil, Ger-y-llan T3.2015, t.8]
 • Harris, Janet, Penrhyn-coch, 26.10.2016 [T11.2016, t.8]
 • Herbert, Parchg K. C., Ger-y-llan, 15.2.2009 (Ficer Llangorwen) [T3.2009, t.9]
 • Herbert, Mrs Mair L., Ger-y-llan, 17.10.91 (23.10.91, Eglwys Llangorwen) [T11.91, t.3]
 • Hinge, Valerie, Saron, Llandysul (24.8.2012, Eglwys S Ioan [T9.2012, t.7]
 • Hoare, Mrs Eva, Ger-y-llan [T5.2005, t.7]
 • Holland, Richard J., Tanrallt, Pen-bont Rhydybeddau (Eglwys Llangorwen) Brodor o / Native of Nottingham. Gweithio ar Rheilffyrdd Brydeinig / Worked on British Rail [T.3.95, t.8]
 • Holmes, Lynda, Glan Ceulan (gwas. coffa Eglwys / Church memorial service 5.3.2005) [T3.2005, 6]
 • Hopton, Richie, Ger-y-llan [T9.2016, t.13]
 • Horsnell, Mrs Joan, Penrhyn-coch [T1.2020, t.9]
 • Horwood, Dorothy, Bow St [T9.2014, t.5]
 • Horwood, Mark, Glanffrwd (27.2.2004, Eglwys S Ioan) [T3.2004, t.10]
 • Horzelska, Emilia (Mila), (Gwynfryn Hall, Taliesin, Artro, Tan-y-berth), 19.1.1999 (22.1.99, Capel Gorffwys Brongenau, mynwent Eglwys S Ioan)
 • Horzelski, Mr J. P., Tan-y-berth (Artro) [T11.93, t.10]
 • Howells, Elwyn Francis, Hafod, Capel Dewi (Gelli, Ponterwyd) [T4.99, t.5]
 • Hughes, Benjamin Alcwyn, Gellinebwen, 7.6.1989 [T9.89, t.9]
 • Hughes, Dot, Troedrhiwgwinau [T9.2006, t.7]
 • Hughes, Edwin, Plas Cmwcynfelyn (Trawsnant), 30.5.2006 (5.6.2006, Siloa, Cwmerfyn) [T6.2006, t.13]
 • Hughes, Eirlys Mason, Bryngwyn (4.4.2014) [T4.2014, t.5]
 • Hughes, Eleanor Mary, Brynawel, Cwmerfyn, 1.7.2004 (8.7.2004, Siloa, Cwmerfyn). Trysorydd Bethlehem, Cwmerfyn am 30 mlynedd / Treasurer of Bethlehem, Cwmerfyn for 30 years [T9.2004, t.14]
 • Hughes, Emrys, Aberystwyth (Maesyfelin) [T5.2009, t.10]
 • Hughes, Evan Richard, Bryncrug, Penrhyn-coch [Tal-y-bont] 16.4.1980 (Eglwys S Ioan). Pen garddwr, Bridfa Gogerddan / Head Gardener at Gogerddan Plant Breeding Station [T5.80, t.2]
 • Hughes, Harry, Sunningdale [T1.85. t.12]
 • Hughes, Ifan David, Brynawel, Cwmerfyn [T1.83, t.6; 2.83, t.9]
 • Hughes, Iorwerth Gwyn, Wiltshire (Penyberth), 1.1.97. ‘Geological Survey’ [T2.97, t.5]
 • Hughes, Isaac, Afallen-deg, Bow St (Brogynin Fach gynt) (Noddfa, Bow St, Eglwys S Ioan) [T11.80, t.2]
 • Hughes, J., Penyberth [T10.85, t.7]
 • Hughes, John David, Felin Hen, Capel Madog, 13.4.1990 (17.4.90, Eglwys S Ioan) [T.5.90, t.5]
 • Hughes, John Edgar, Pen-cwm, 27.3.1991. Ffarmwr. Etholwyd ar y Cyngor Dosbarth dros Trefeurig yn 1958 / Farmer. Elected on the Ceredigion District Council in 1958 [T4.91, t.15, teyrnged gan David Jenkins]
 • Hughes, Jonathan, Rhyd-y-ceir, 16.5.1992 (Mynwent Madog) [T6.92, t.7]
 • Hughes, Linda, Ger-y-llan (Trawsnant), 6.8.2019 (19.8.2019, Amlosgfa Aberystwyth [T9.2019, t.10]
 • Hughes, Morlais, Ger-y-llan, 7.12.2018 (13.12.2018, Amlosgfa Aberystwyth) [T12.2018, t.12]
 • Hughes, Tom, Cartref Parkway, Snohomish, UDA (Penyberth) 4.1.80 [T2.80, t.3]
 • Hughes, Tom, Pengeulan, 1.5.79 (5.5.79, Mynwent Pen-llwyn) ‘Tom’. [T5.79, t.7]
 • Hughes-Evans, Cyril, 1.10.2006. Cyril’s Keys. [T10.2006, t.8]
 • Hulme, Shirley (Canolfan Rheidol), 9.11.2020 [T12.2020, t.10]
 • Humphreys, E. Gwyneth, y Barri (Court Villa) [T9.2000, t.6]
 • Humphreys, Wynn, 30.3.2017 [4.4.2017) [T4.2017, t.8; 9.2017, t.6]
 • Ingham, Bernard, Dolhelyg [T3.2013, t.7]
 • Ingham, Edith, Dolhelyg (Glan Ceulan), 4.1.2013 (athrawes piano / teacher) [T2.2013, t.6]
 • Jackson, Mrs Jane (gweddw y Parchg Elias Jackson, Salem, 1930au) (Ysbyty Gwynedd) [T5.94, t.3]
 • Jackson, Sydney, Glanseilo (1906–92) [T2.93, t.5, Teyrnged gan Erwyd Howells]
 • James, Anna Mary, Hafod, Garth [T4.99, t.15]
 • James, David W., Garth (1908–20.12.1981) (24.12.1981, Horeb). Ysgrifennydd Horeb am 42 bl. Peintiwr  a phapurwr celfydd iawn / Secretary of Horeb for 42 years. Professional Painter and decorator (T1.82, t.5)
 • James, Dewi, Ysbyty Caerwrangon (Cae-mawr) [T6.94, t.4]
 • James, Mrs E., Bronheulog [T7/8.83, t.10]
 • James, Eleanor Elizabeth (Sis), Comins Coch (Pant-drain) [T3.91, t.8]
 • James, Elizabeth Mary, Clawddmelyn, Salem [T12.77, t.9]
 • James, Emrys, Llety-sbens, Cwmerfyn [T8/9.82, t.2]
 • James, Dr Evan Lewis, Cae Mawr (12.1929–17.11.2018) Darlithydd yn yr Adran Efrydiau Allanol / Lecturer in the Extra Mural Dept., Aberystwyth [T12.2018, t.13–14]
 • James, James Elwyn, Pen-banc, 25.10.1995 (Eglwys S Ioan) [T11.95, t.10]
 • James, Julie, Cae Mawr, 2.10.2021. (15.10.21 Eglwys Mihangel Sant / St Michael’s Church; Amlosgfa Aberystwyth / Crematorium.) [T10.21, t.10]
 • James, Mrs M. A., Penbanc [T1.11.83, t.8]
 • Jarvis, Mr, Ger-y-llan [T3.2013, t.7]
 • Jarvis, Kathleen, Ger-y-llan [T3.2020, t.11]
 • Jenkins, Mrs Annie, Glennydd [T10.83, t.6]
 • Jenkins, Arthur Hughes, Ynys Môn, 19.8.1994 (28.9.94, Mynwent Eglwys S Ioan). Prif Gwnstabl Ynysoedd y Falklands. Ymddeol yn 1965 / Chief Constable Falklands Islands. Retired in 1965. Cyhoeddodd / Published The long beat, Gee, 1965). [T10.94, t.15]
 • Jenkins, Cyril P., Kerry, Waunfawr Adeiladydd lleol a pherchennog garej / Local builder and garage owner 17.9.2002 [T10.2002, t.8]
 • Jenkins, Elizabeth Jane (Bessie), Tregar, 29.07.2006, 96 oed [T9.2006, t.7]
 • Jenkins, Huw, Fferm y Darren [T2.2015, t.5]
 • Jenkins, Menna, Cae Mawr (3.9.1921–21.2.2012) (3.3.2012, Capel Horeb) [T3.2012, t.7]
 • Jenkins, Patricia, Fferm y Darren 17.1.2000 [T2.2000, 8]
 • Jenkins, Richard Iorwerth (1922–2008), Gelli Greigiog, Penrhyn-coch. (19.7.2008, Rehoboth, mynwent Llangorwen) [T11.2008, 13]
 • Jenkins, Miss Sarah L. (Sali), Tre-gâr, Garth, 28.10.1993 (2.11.93, Mynwent Horeb) Athrawes, athrawes Ysgol Sul / Teacher and Sunday school teacher [T11.93, t.10]
 • Jennings, Mr, Tan-y-berth [T3.2019, t.10]
 • John, Geraint, (Tregŵyr), Ger-y-llan, 15.1.2018 Arweinydd Corau / Musical Conductor [T2.2018, t.9]
 • Johnson, Balfour, Glanceulan, 18.9.93 [T10.93, t.14]
 • Jones, Allan, Panteg 21.01.2021
 • Jones, Allenby Wyn, Glyncoed, 2.11.2003 (7.11.2003, Amlosgfa Aberystwyth) [T11.2003, t.6]
 • Jones, Mrs Alma Lloyd, Lledrod (Pant-drain) [T5.91, t.14]
 • Jones, Alun Glyndwr, Aberystwyth (Bronhaulwen, Trefeurig) 5.11.79 (8.11.79, Skinner St., amlosgfa Pant-gwyn. Caffi yn Llundain, Swyddfa’r Heddlu, Aberystwyth / London Cafe owner; Policeman in Aberystwyth [T11.79, t.2]
 • Jones, Alwyn, Glan Ceulan (13.11.2004) (18.11.2004) Rheolwr Fferm, Gogerddan / Farm manager, Gogerddan [T12.2004, t.11]
 • Jones, Mrs Blanche, Y Felin, Penllwyn (Beech House, Penrhyn-coch) [T2.97, t.12]
 • Jones, Mrs Blodwen, Lerpwl (Bronheulog) (8.5.1993, Eglwys Maentwrog) [T5.93, 10]
 • Jones, Mrs Blodwen, Triptree, Essex (Haulwen, Garth), 7.97 [T9.97, t.4]
 • Jones, Yr Athro / Professor Bryn, Plas Gwyn, 16.1.1999 (Amlosgfa Aberystwyth) [T2.99, t.7]
 • Jones, Carrie, Wrecsam (25.3.1978, Capel y Tabernacl, Cwmsymlog) [T4.78, t.8]
 • Jones, Ceinion, 10.7.2018 [T9.2018, t.12]
 • Jones, Ceinwyn, 5 wythnos, Maes Seilo (28.03.1978, Eglwys S Ioan) [T4.78, t.5]
 • Jones, Dafydd Anwyl, Ger-y-llan (Ystumtuen) 20.4.1997 (26.4.1997, Eglwys S Ioan) [T5.97, t.6]
 • Jones, David Rowland (1926–1.12.2009), Maes Seilo (Bont-goch) (11.12.2009) [T1.2010, t.10]
 • Jones, Mrs Eluned, Brighton (Llwyn Prysg) [T2.82, t.5]
 • Jones, Elvira Jane, Brynawel, Capel Dewi (1.7.1989, Penrhyn-coch) [T9.89, t.17]
 • Jones, Enock, Cartref Bodlondeb (Bronheulog) [T5.90, t.6]
 • Jones, Eric Penry, Bronllwyn, 18.11.1999 [T12.99, t.4]
 • Jones, Ethel A., Cartref Tregerddan (Brogerddan, Penrhyn-coch), 27.03.2021. [T4.2021, t.13]
 • Jones, Gareth Hughes, Cefn-llwyd (14.4.1958–4.2019) [T4.2019, t.5; 5.2019, t.10]
 • Jones, Geraint, Tymawr, Capel Madog, 10.8.2004 (17.8.2004, Capel Madog) [T9.2004, t.5; 10, 2004, t.9]]
 • Jones, Gwilym, Lerpwl (Glanaber, Bronheulog) (11.4.94, Lerpwl) [T4.94, t.11]
 • Jones, Mrs Hannah Mair, Llys-y-Brenin (Llwyngronw), 3.4.1998 (Eglwys Dewi Sant, Stryd y Baddon, mynwent Horeb / St Davids, Bath St., Horeb cemetery) [T5.98, t.12]
 • Jones, Hugh, Panteg (1923–17.11.2020) (Eglwys S Ioan) [T12.2020, t.10–11]
 • Jones, Jack, postman Tregaron (Glanstewi), 1.2009 [T2.2009, t.9]
 • Jones, Joan Betham, Felin Hen [T6.2005, t.10]
 • Jones, John Andrew, Brynteg, Cefn-llwyd, 1.4.1994 (6.4.94, Eglwys S Ioan) Cyngor Dosbarth Ceredigion a Sir Dyfed, fforman / Foreman with Ceredigion District Council and Dyfed CC [T4.94, t.11, T5.94, t7]
 • Jones, John Ifor, Caemawr (Glantwymyn) (1924–17.8.1998) (20.8.98, amlosgfa Aberystwyth). Gweithiwr Banc / Banker [T9.98, t.3]
 • Jones, John Llewelyn (Johnny Bancydarren) [T6.2006, t.5]
 • Jones, Miss Katie, Nant Seilo, 3.5.1987 (Eglwys S Pedr, Elerch) Organyddes, warden a thrysorydd / Organist, warden and treasurer [T6.87, t.5]
 • Jones, Ken, Dol Helyg, 2.5.2020 [T5.2020, t.12]
 • Jones, Lily, Maesyfelin, (Rhyl) 13.4.2008 (19.4.2008, Seion, Baker St., Cefnllan) [T6.2008, t.13–14]
 • Jones, Lona, 4.1.2015 (17.1.2015, Eglwys S Ioan) ar staff Llyfrgell Gendlaethol Cymru / On the staff of NLW [T1.2015, t.3; 2.2015, t.7]
 • Jones, Lumley, Llainyfelin (Felin Hen) [T9.92, t.6]
 • Jones, Mrs Maggie, Tŷ Mawr, Capel Madog [T4.85, t.1]
 • Jones, Mrs Margaret Elizabeth (Phyllis), Panteg, 10.05.1985. Organyddes Eglwys S Ioan / St John’s Church organist [T5.85, t.10, 6.85, 11]
 • Jones, Mrs Margaret, Lerpwl (Bronheulog) (6.5.1993, Lerpwl) [T5.93, t.10]
 • Jones, Mrs Margaretta, Ystumtuen (Nant Seilo) (mam Mair Meganwy) [T11.84, t.3]
 • Jones, Marion, Pen-bont Rhydybeddau [T10.2017, t.76]
 • Jones, Mrs Mary, Bryn-teg, Cefn-llwyd, 27.3.1985 (Eglwys S Ioan) [t4.85, t.1]
 • Jones, Mary, Brongwinau, Comins-coch (Penrhyn-coch) [T12.2011, t.9]
 • Jones, Megan, Cae Mawr, 25.2.2008 (Amlosgfa Bangor) [T3.2008, t.10
 • Jones, Meirion, Glan Ceulan, 1.2.2010 (8.2.2010, Eglwys S Ioan) [T2.2010, t.11]
 • Jones, Mrs Nancy, Tan-y-berth (Bwlchydderwen) [T4.90, t.4]
 • Jones, Mrs Non, Ty Hen, Tal-y-bont (Clydfan, Penrhyn-coch) [T11.82, t.8]
 • Jones, Mrs Nora, Ysbyty Heol y Gogledd (Dolmaeseilo) [T4.88, t.9]
 • Jones, Mrs Olwen, Bronllwyn, Penrhyn-coch [T9.86, t.3]
 • Jones, Mrs Olwen, Cemlyn (Ffordd y Drindod, Aberystwyth) (Cwmsymlog) 5.4.1997 (10.4.19997, amlosgfa Aberystwyth, Siloa, Cwmerfyn) [T5.97, 3]
 • Jones, Olwen, Trefechan, (Arosfa, Cefn-llwyd), 2.5.2004 [T5.2004, t.5]
 • Jones, Owen, Llwyn, Penrhyn-coch, 18.7.1980 [8/9.80, t.2]
 • Jones, Ray, Bow St [T2.97, t.5]
 • Jones, Raymond, Thespian St (Garej Penrhyn-coch / Garage), 19.5.2003 [T6.2003, t.6]
 • Jones, Richard Lewis, Nant Seilo (Bwlchrosser, Bont-goch), 31.10.2002 [T11.2002, t.6]
 • Jones, Sally, Pencefn [T11.2015, t.10]
 • Jones, Thomas, Isfryn, Garth [T2.88, t.6]
 • Jones, Thomas Bernard, Llys-y-brenin, 14.7.2008 (22.7.2008, Amlosgfa Aberystwyth, mynwent Horeb) [T9.2008, 12]
 • Jones, Mrs Toni, Clydfan, Capel Dewi, 6.12.2013 [T1.2014, t.8]
 • Jones, Valmai, Prifathrawes Trefeurig, 1970–80, 12.5.2020 [T5.2020, t.3]
 • Jones, Vera, Brongwinau (Glyn coed, Penrhyn-coch) [T6.2013, t.8]
 • Jones, William, Glennydd, Salem, 7.3.1901–2.3.1979 (7.3.78, mynwent Tal-y-bont). Wil Bwlchydderwen. Ar staff y Fridfa / Plant Breeding station staff [T3.79, t.7]
 • Kelly, Mrs, Ger-y-llan [T10.86, t.5]
 • Kennedy, Jason, Glan Seilo, [T4.2013, t.7]
 • Kenny, Ann Elizabeth (Nansi), (18.2.1913–16 (18?).3.2007 [T4.2007, t.7; 5.2007, t.17]
 • Koppel, Heinz, Lletycaws, 1.12.80 (6.12.80, Siloa, Cwmerfyn). Artist. [T12.80, [t.10]]
  Gweler Awduron ac Artistiaid J-Y / See Authors and Artists J-Y
  Wikipedia
 • Koppel, Pip, Llety Caws, Cwmerfyn, 21.4.2018 (3.5.2018, Siloa, Cwmerfyn) [T5.2018, t.5]
 • Kowalczyv, Albin, Bromsgrove (Gwynley) (1924–16.1.2014) [T.2.2014, t.4]
 • Kowalczyv, Gillian, Penrhyn-coch [T6.2013, t.8]
 • Kronfil, Khalil (Kay), Glan Ceulan [T6.2006, t.7]
 • Lewis, Dr David, Madog [T9.2012, t.15]
 • Lewis, Mrs Lizzie, Glasfryn, Cellan (Glanrafon) (3.6.2003) [T6.2003, t.7]
 • Lewis, Richard, Ffarm Cwmerfyn (4.1.83, Bethlehem, Cwmerfyn; mynwent Siloa) [T.1.83, t.6]
 • Lloyd, John Edward, Ger-y-llan, 14.2.2009 (Eglwys S Ioan) [T2.2009, t.9]
 • Lloyd, J. D., Cartref Parkway, Snohomish, UDA (Penyberth) [T3.81, t.2]
 • MacGrath, Jack, Tanyberth (17.3.2017, Amlosgfa Aberystwyth) [T3.2017, t.9]
 • Marshall, Brian, Brogerddan, 5.9.2019 (14.9.2019, Eglwys S Ioan) [T9.2019, t.10]
 • Mason, Hida, Cwm Isaf, Cwmsymlog [T1.2016, t.16]
 • Mason, James, Glan-yr-afon (16.10.89, Capel Madog) [T10.89, t.3]
 • Mason, John Myrddin (Wokingham) (7.8.2009, mynwent Horeb) [T9.2009, t.12]
 • Mason, Llewelyn, Nant Seilo [T12.86, t.11]
 • Mason, Morgan Ifor, Glanrafon (13.4.1917–(10.1999) (30.10.99) [T11.99, t.4]
 • Mason, Thomas James, Cwrt [T1.82, t.2, 11]
 • Mica, Ann, Plas Cwmcynfelyn (Sunnyside, Penrhyn-coch), 103 oed [T10.2003, t.6]
 • Morgan, Mrs Annie Mary, Capel Seion (Nans Pen-cefn) [T10.91, t.12]
 • Morgan, Betty, Ger-y-llan [T4.2013, t.7]
 • Morgan, Bryn, Penparcau (Brynhyfryd) (9.6.99, amlosgfa, mynwent Horeb) [T6.1997, t.10]
 • Morgan, Dai Rees (21.3.1939–1.2019) (12.1.2019, Eglwys S Ioan) [T1.2019, t.9; 2.2019, t.10; 5.2019, t.8]
 • Morgan, Elizabeth, Llain Siriol, Maes Seilo [T10.2016, t.9]
 • Morgan, Eluned, Glan Ceulan (15.4.2014) [T4.2014, t.4]
 • Morgan, Eryl, Glanceulan (Is-y-coed), 21.2.2000 (25.2.2000, Eglwys S Ioan). Masiwn, Prifysgol Aberystwyth / Mason, Aberystwyth University [T3.2000, t.8]
 • Morgan, Heddwyn, Brynhyfryd, 30.1.2017 [T2.2017, t.9]
 • Morgan, Herbert (Cwrt Villa) [T2.2011, t.8]
 • Morgan, Capt. James, Ger-y-llan [T12.93, t.10]
 • Morgan, John [T10.2017, t.6]
 • Morgan, Letitia, Maes Seilo, 17.12.2000 (Salem) [T1.2002, t.10]
 • Morgan, Lowri, Cefnfaenor [T1.2017, t.5]
 • Morgan, Margaret Ann (Megan), Brynhyfryd [T5.2002, t.9]
 • Morgan, Martin, Brynhyfryd [T9.2015, t.13]
 • Morgan, Martin W., Glanceulan, 20.9.2009 [T10.2009, t.10]
 • Morgan, Mattie Mairwen, Maes Seilo, 2.3.1998 (Cwmsymlog) (7.3.98, Horeb) [T3.98, t.9]
 • Morgan, W. E., Ger-y-llan, [T10.2009, 10]
 • Morgan, William David, Llety-caws, 18.8.1968 Teyrnged gan Tegwyn Jones, Cwmcynfelyn [T2.89, t.14]
 • Morgans, Gloria Angharad, Haulwen, Garth, 18.6.2001 (25.6.2001, Eglwys S Ioan) [T9.2001 t. 9]
 • Morgans, John David, Haulwen, Garth, 1.6.1991 (6.6.91, Eglwys S Ioan) [T6.91, t.7]
 • Morris, Mrs Margaret, Ger-y-llan, 12.88 [T1.89, t.3]
 • Morris, Margaret Mary, Lletysbens, Cwmerfyn, 22.11.1977 (Skinner St. ac amlosgfa Treforys). Gweithio yn siop ei thad, Morgan L. Morris, Pen-bont. Cyfeilydd Eglwys Siloa (A), Cwmerfyn / Worked in her father’s shop, Morgan L. Morris, Pen-bont. Organist in Siloa Ind. Chapel, Cwmerfyn [T12.77, t.9]
 • Morris, Morfydd, Maes Seilo, 9.1.2011 (25.1.2011, Capel Horeb, amlosgfa Treforys) [T1.2011, t.4; 2.2011, t.10]
 • Mowbray, Tiernan [T4.2013, t.7]
 • Moyes, Margaret, Cae Mawr [T2.2011, t.8])
 • Nisbett, Lionel Scott, Glandwr [T6.2002, t.12]
 • O’Neill, Jim, Golygfa (12.1.2016, amlosgfa Aberystwyth) [T1.2016, 10]
 • Olive, Eirlys, Cartref Tregerddan (Trefeurig) ( 24.3.2013 (3.4.2013, Amlosgfa Aberystwyth) [T4.2013, t.5]
 • Owen, Gwladys, Woodlands, Llanbadarn Fawr (Siop Penrhyn-coch –Simne Wen), 11.2.1997 [T3.97, t.14]
 • Owen, Kate, Awelon, Cefn-llwyd [T3.83, t.7]
 • Owen, Ken, Kenver, Cefn-llwyd [T3.2017, t.16]
 • Page, Elizabeth, Amwythig (Salem, Coedgruffydd) [T11.2010, t.10]
 • Parker, Elsbeth, Efrog (Cwm Pennant) [T2.2005, t.6]
 • Parry, Dafydd, Bont-goch, 23.9.2020 [T10.2020, t.12]
 • Parry, Canon William Daniel, Cae Mawr (Nefyn) (1909–11.9.2007) (19.9.2007, Eglwys S Ioan, Amlosgi, Cadeirlan Bangor) [T11.2007, t.11]
 • Paul, E. Derryan, Plas Cwmcynfelin (Nant Seilo), 8.02.2021. Darlithydd yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru / College of Librarianship Lecturer.
  Teyrnged / Tribute
 • Pearson, Mrs Lorna, Ger-y-llan [T6.2003, t.6]
 • Potts, Stan, Merfyn House, Cwmerfyn (Wolverhampton) [T1.99, t.15]
 • Powell, Dick, 17.8.1988 (Skinner St.) Mynwent Llanddeiniol [T9.88, t.10]
 • Powell, Mrs Menna, Ger-y-llan (Ystumtuen) [T10.93, 14]
 • Price, Mr., Ger-y-llan, 6.1997 [T6.97, t.12]
 • Price, Ellen Jane, Llys y Cwm, 3.7.2020 [T9.2020, t.12]
 • Price, Pat, Maes-yr-efail [T1.92, t.6]
 • Pritchard, David, Tŷ Gwyn, Cefn-llwyd [T1.2013, t.9]
 • Pritchard, Glenys, Folkestone (Glenwood) [T10.97, t.9]
 • Pryse, Gwendoline Marjorie, 22.10.93 (31.10.93, Eglwys S Ioan) [T11.93, t.10–11]
 • Pugh, Mrs Annie May, Coalville, Leicester, 7.12.1991 (14.12.91, Eglwys S Ioan) [T2.91, t.4]
 • Pugh, David Clayton, Tan-y-berth. Trydanwr / Electrician [T9.92, t.6, 7]
 • Pugh, Doris Anita, Tan-y-berth, 1.12.2021. (16.12.2021, Eglwys S Ioan).
 • Pugh, Gwen, Bow St. (Royal Oak) [T5.2019, t.8]
 • Ramanathan, Rogwran, Rhoshelyg [T6.85, t.3]
 • Rees, Mrs M., Swyddfa’r Post, Trefeurig [T10.94, t.17]
 • Rees, Olwen, Ger-y-llan [T11.2011, t.6]
 • Rees, Robert Lloyd, Ger-y-llan, 18.7.1994 (25.7.1994, Eglwys S Ioan) Rheolwr Banc y Midland / Midland Bank manager [T9.94, t.13]
 • Rees, Tom, Llythyrdy Cwmsymlog, 11.7.1979 (Skinner St., Salem, Coedgruffydd) Tom y Post [T8/9.79, t.8]
 • Reid, Mr., Ger-y-llan (3.11.2015, Eglwys S Ioan) [T11.2015, t.10]
 • Richards, Arwyn (Jim), Ceirios [T5.2015, t.10]
 • Richards, John, Blaendyffryn, Llandysul (Ceirios), 26.3.2004 [T4.2004, t.9]
 • Richards, Megan, Llundain (Llwyngronw), (1919–26.1.2001 (6.2.2001, Golders Green, Llundain, mynwent Horeb, 23.2.2001)
 • Richards, William, Cartref Bodlondeb (Tynewydd, Cwmerfyn). ‘Willie Tynewydd’. Gweithio i’r Comisiwn Coedwigaeth; postman, aelod Bethlehem / Forestry Commission worker; postman, member of Bethlehem (7.4.83, Garn, mynwent Tal-ybont) [T4.83, t.5]
 • Roberts, Mrs, Tyngwndwn [T3.93, t.8]
 • Roberts, Mrs Carona, Maesmeurig, 5.1995 Prifathrawes / Trefeurig headmistress [T6.95, t.16]
 • Roberts, Dawn, Ger-y-llan [T2.2015, t.7]
 • Roberts, Frederick, Minafon, Penrhyn-coch [T4.87, t.8]
 • Roberts, Fred, Ger-y-llan, [T4.2017, t.9
 • Roberts, Dr Ieuan, Ger-y-llan, 16.1.1983 (Amlosgfa Bangor). Darlithydd Coleg Amaethyddol Cymru / Lecturer at Welsh Agricutlural College [T2.83, t.2]
 • Roberts, Kenneth, Llain Fach, Troed-y-rhiw [T6.2016, t.7]
 • Roberts, Marlene, Ger-y-llan [T9.2009, 13]
 • Roberts, Robert Owen, Ger-y-llan, (Rhuddlan) 21.4.2000 [T5.2000, t.8]
 • Roche, Doris, Ger-y-llan, 4.1997 [T6.97, t.12]
 • Roche, Tony, Gerddi Rheidol (Ger-y-llan), 3.2001 [T3.2001, t.8]
 • Rowlands, Mrs Elizabeth Ann, Fodwen, Penrhyn-coch, 104 oed (Bancydarren) [T5.83, t.1]
 • Rowlands, Ernie, Bow St (Royal Oak) [T4.2015, t.8]
 • Rowlands, Evan Thomas, Fodwen, 9.3.1990 [T4.90, t.4]
 • Rowlands, Mrs H. M., ‘Refail Fach (Llandudoch) (7.3.95, Amlosgfa Aberystwyth [T3.95, t.12]
 • Rowlands, Sarah P. R. (Sally), Y Gorlan, Capel Seion (Frondeg), 15.6.2008 [T9.2008, t.12]
 • Rowlands, William Robert Lloyd, Capel Seion (Frondeg, Penrhyn-coch), 9.3.1995 (15.3.1995, Eglwys S Ioan) [T4.95, t.15]
 • Royle, Gwynne, Glanceulan, 19.2.1998 (Nazareth, Tal-y-bont). Garddwr / Gardener [T3.98, t.9]
 • Scogings, Elizabeth Margaret Lloyd (Betty née Rowlands), (Frondeg), 20.2.1997 (Eglwys S Ioan) [T3.97, 14]
 • Sedgwick, Tom, 31.8.2012 (10.9.2012, Capel Horeb) [T9.2012, t.7; 10, t.9]]
 • Slack, Tina, 18.7.2019 (25.7.2019, Eglwys Llanbadarn) [T9.2019, t.10]
 • Smith, Simon, Rhiwlan, 7.12.2007 [T12.2007, t.6]
 • Sorensen, Katie, Blaenplwyf (Pantyffynnon, Salem), 25.3.2016 [T5.2016, t.10]
 • Starling, Mr, Ger-y-llan [T6.2013, t.8]
 • Stephens, Hefin, Powys (Garth) [T11.2009, t.12]
 • Sutherland, Ian, Maesyrefail, 26.9.1997 [T10.97, t.9]
 • Sutherland, Judith, Canada (Maesyrefail, 5.4.2004 [T6.2004, 9]
 • Swift, Mrs Geraldine, Tanyberth [T5.2018, t.3, t.16]
 • Swift, Mike, Tanyberth, 25.2.2020 (6.3.2020, Amlosgfa Aberystwyth) [T2.2020, t.6]
 • Swinson, Cynthia, Dorset (Sgwâr Penrhyn-coch) 12.2.2005 (Ysbyty Cynfyn) [T6.2005, t.6]
 • Swinson, Richard G., Melindwr (Goginan) [T9.2000, t.6]
 • Taylor, Mair (Ceirios), [T9.2013, t.7]
 • Tanner, Annie Olwen, Llys Meurig, Penrhiwnewydd, 3.1.2013 [T1.2013, t.7]
 • Theobald, Doug, Bryngolau, Penrhyn-coch [T9.2016, t.13]
 • Thomas, Alan, Ger-y-llan [T3.2015, t.8]
 • Thomas, Annie (Nancy), Tonypandy, 9.10.2021 (28.10.2021, Amlosgfa Glyntaff / Crematorium)
 • Thomas, Arthur, Berwynfa, 28.3.2004 (3.4.2004, Horeb) Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion / Chairman Ceredigion County Council [T4.2004, t.1]
 • Thomas, Catherine, Cartref Plas Pompren (Gwynant) 20.8.1994 (24.8.94, Eglwys S Ioan). Aelod yn S Pedr, Elerch [T9.94, t.14] 
 • Thomas, Cledwyn, Rheidol Place (Maes Seilo), 1.12.2001 [T12.2001, t.4]
 • Thomas, David Brian, Penrhyn-coch. 2.8.2021. (16.8.2021, Morfa, Aberystwyth). Gweinyddydd yn Ysbyty Bronglais / Administrator at Bronglais Hospital. Blaenor yng Nghapel y Morfa / Deacon at Morfa Chapel.
 • Thomas, Edmund Joseph, ‘Ted’, Maesyfelin (26.2.1980, Horeb) [T3.80, t.2]
 • Thomas, Enid, Maes Seilo (17.3.1993, Eglwys S Ioan) [T4.93, t.6]
 • Thomas, Eric S., (6.11.1938–6.11.2007 (12.11.2007, Eglwys S Ioan) [T11.2007, t.11; 2.2008, t.10]
 • Thomas, Glenys, Berwynfa, 31.3.1992 (4.4.92, Mynwent Horeb) [T4.92, t.6, 13; T5.92, t.12]
 • Thomas, Glenys Jane, Cwmfelin, 26.2.2016 (9.3.2016, Capel Horeb) [T3.2016, t.12, 13]
 • Thomas, Gwenda, Ger-y-llan (14.12.94, Capel Horeb, mynwent Ebeneser, Rhydaman) [T1.95, t.12]
 • Thomas, Gwenda A., Gwelfor (30.4.2009, Eglwys S Ioan) [T5.2009, t.10]
 • Thomas, Gwyn, Maelgwyn [T6.2011, t.10]
 • Thomas, Gwynfor, Llanrhystud (Gwynant) [T11.94, t.10]
 • Thomas, Henry, Cwmfelin (29.10.1931–14.4.2017) (25.4.2017, Capel Horeb) [T5.2017, t.9]
 • Thomas, Hilary, Bow St [T6.2019, t.8]
 • Thomas, Dr Huw Martin, Ger-y-llan, 23.9.2014 (Amlosgfa Aberystwyth). Bridfa Blanhigion. [T10.2014, t.5]
 • Thomas, Jane, Ger-y-llan [T12.2015, t.10]
 • Thomas, Jane, Maes Seilo, 22.2.2003 [T3.2003, t.6]
 • Thomas, Joyce, Maes Seilo, 8.6.2003 [T6.2003, t.7]
 • Thomas, Mrs Maggie, Y Felin, 12.2.1996 (Capel Horeb) [T3.96, t.10]
 • Thomas, Martin, Ger-y-llan, (Llandybïe), 19.4.2007 (26.4.2007, Capel Horeb) Prifathro / Headmaster Hafodwennog, Tre-lech. [T5.2007, t.12]
 • Thomas, Mrs Mary, Ger-y-llan [T11. 93, t.10]
 • Thomas, Mary, Maesyfelin, 26.3.2004 [T4.2004, t.8]
 • Thomas, Mary Maria, Bronsaint, (Ty’ncwm, Capel Dewi) 25.1.2011(5.2.2011, Eglwys S Ioan) [T2.2011, t.8; 4.2001, t.10–11]
 • Thomas, Megan Olwen, Ty’n-gelli, 15.4.2011 (20.4.2011, Capel Horeb) Organydd / Organist [T4.2011, t.15; 5.2011, t.8–9]
 • Thomas, Myra, 23 mlwydd oed / years old [T12.81, t.7]
 • Thomas, Percy Tudor (Penrhiwnewydd) Cyfarwyddwr IGER / Director 1954–78. [T9.97, t.3]
 • Thomas, Rhodri Daniel (31.5.2008, Mynwent Horeb)
 • Thomas, Rhys, Siop Penrhyn-coch, 14.2.2015 (23.2.2015, amlosgfa Aberystwyth) [T2.2105, 6]
 • Thomas, Richard (Todd), (Berwynfa) [T1.2017, t.8]
 • Thomas, Tom, Ger-y-llan [T1.4, t.10]
 • Thompson, Peter, Dôl Helyg, 22.7.2011 [T9.2011, t.12]
 • Tringham, Mrs, Llety Sbens [T1.88, t.7]
 • Tudor, Gwenno (1.2014) [T4.2014, t.5]
 • Urry, John, Ger y Nant. Rheolwr / manager Woolworths [T5.2015, t.10]
 • Utley, Mrs Bethan, Ger-y-llan [T3.2012, t.6]
 • Walker, John, Sunnyside [T4.2018, t.5]
 • Watson, John, Maesyrefail, (Alban / Scotland). Saer / carpenter. [T2.97, t.5]
 • Wedge, Mrs, Trefeurig [T5.86, t.9]
 • Welch, Hilda Elizabeth, Rigi Kulm, Salem, 28.01.1978 (Eglwys S Ioan) [T2.78, t. 7]
 • Wells, Mrs Beatrice (née Davies), Talsarnau (Salem), 21.2.1996 (Eglwys Llanfihangel-y-traethau) [T3.96, t.10]
 • Whiteman, Mrs Margaret, Bwlch y dderwen, 6.1993 [T9.93, t.15]
 • Whiteman, Philip Morgan, Dolhelyg, (Birmingham) 2.11.2007 (13.11.2007, Amlosgfa Aberystwyth) Pennaeth Adran Weinyddiaeth CLlC / Head of Administration, College of Librarianship [T12.2007, t.6]
 • Williams, Mr, Cae Mawr [T11.85, t.6]
 • Williams, Mr., Disgwylfa [T4.80, t.2]
 • Williams, Alun, prifathro / headmaster Ysgol Penrhyn-coch, [T5.2006, t.6]
 • Williams, Bronwen, Llys y Coed (Eglwys S Ioan) [T2.2000, t.8]
 • Williams, Mrs Ceinwen Elizabeth, Ger-y-llan (Cefn-llwyd) Mynwent Madog [T3.88, t.6]
 • Williams, David Richard, Tal-y-bont (Grove Cottage, Capel Dewi). Crefftwr. [T1.99, t.12]
 • Williams, Della, Prifathrawes / Headmistress, 2.2.2010 [T2.2010, t.7]
 • Williams, Edna May, Ger-y-llan, 20.2.2003 (27.2.2003, Eglwys S Ioan) [T3.2003, t.6–7]
 • Williams, Elfyn Richard, Ger-y-llan (Ysgubor Newydd) (14.7.89, Capel Madog) [T9.89, t.7]
 • Williams, Mrs Elizabeth, Pennal View; Pen-y-bont, Penparcau (Penrhyn Canol), 4.6.2001 (8.6.2001, Horeb)
 • Williams, Elizabeth Eirlys (Lisi), Glan Ceulan (Troedrhiwseiri), 27.5.2000 (3.6.2000, Salem) [T6.2000, t.10]
 • Williams, Evan, Pennal View, Blaenpennal (Penparcau; Gelli Deg, Gogerddan), 11.3.2003 [T3.2003, t.6]
 • Williams, Griff, Ysbyty Tregaron (Ger-y-llan) (29.9.2004, Eglwys S Ioan) [T10.2004, t.8]
 • Williams, Gwladys Mary, Plas Cwmcynfelin (Trem-y-wawr), 3.6.2003 (Eglwys S Ioan) [T6.2003, t.6]
 • Williams, I. Gwynne, Trem-y-wawr (Eglwys S Ioan) [T4.93, t.5]
 • Williams, Irfon Rhys, Cae Mawr. (18.03.2021; Amlosgfa / crematorium 26.03.2021). Treuliodd nifer o flynyddoedd yn y Swdan a chyrraedd swydd Prif Arolygydd Addysg Saesneg (Khartoum) yn 1975 / Spent much of his career in Sudan and became Chief Inspector of English (Khartoum Province) in 1975 . Dychwelodd i Benrhyn-coch yn 1985 / Returned to Penrhyn-coch in 1985. Diacon yn Horeb / Deacon in Horeb. Mab y cyn weinidog Y Parchg O. E. Williams / He was the son of a previous minister the Revd O. E. Williams. [T4.2021, t.12]
 • Williams, Mrs Jane, Canada (Tyncwm, Capel Dewi) [T12.2008, t.6]
 • Williams, Kenneth, Glan Ceulan (Bronderw) [T6.2011, t.10]
 • Williams, Lona, Machynlleth, 27.2.2018 (14.3.2018, Capel Horeb) [T4.2018, t.12]
 • Wisby (née Jones), Peggy, Gwargerddi, Salem, 4.2007 [T5.2007, t.12–13]
 • Wynne, David Anthony (Tony), Penrhyn-coch. Brodor o / Native of Dolgellau. 20.10.1956-3.1.2022. (19.1.2022, Eglwys Penrhyn-coch; Amlosgfa).