NEWYDDION 2008–19 NEWS

Dyma grynodeb o’r digwyddiadau yn ystod y blynyddoedd ers cychwyn y wefan – 2008. Mae’r digwyddiadau blynyddol megis yr Eisteddfod, Taith Tractorau, Sul y Cofio a’r Plygain yn ymddangos o dan y penawdau perthnasol.

Below is a selection of news items in chronological order since the website was established –in 2008. Annual events such as the Eisteddfod, Tractor Run, Remembrance Sunday and the Plygain appear under the relevant headings.

Newyddion 2008 News

Newyddion 2009 News

Newyddion 2010 News

Newyddion 2011 News

Newyddion 2012 News

Newyddion 2013 News

Newyddion 2014 News

Newyddion 2015 News

Newyddion 2016 News

Newyddion 2017 News

Newyddion 2018 News

Newyddion 2019 News

Newyddion 2020 News