Merched y Wawr

Cynhelir cyfarfodydd yn Neuadd y Penrhyn am 7.30 ar yr ail Nos Iau o’r mis (o fis Medi at fis Mai). Gweler y Dyddiadur am raglen eleni.
Manylion cyswllt: Sharon Jones (01970) 828982/07967876180 

Meetings are held in Penrhyn hall at 7.30 on the second Thursday of the month (from September to May). See the Diary for this year’s programme.

2009–10