Carnifal

Dim dyddiad / No date

1964, 1965, 1967, 1968

1977, 1978, 1979

Diolch i deulu y diweddar Hywel Evans / Thanks to the family of the late Hywel Evans

Carnifal, 1977
Carnifal, 1978
Carnifal, 1979

1985