PATRASA

Pwyllgor hollol wirfoddol sy’n cynnal a chadw’r parc a’r cyrtiau tennis yn y pentref. Cynhelir y pwyllgorau ar yr 2il nos Fercher o bob yn ail fis o Mis Medi tan Gorffennaf yn Neuadd y Penrhyn am 7.30.Trefnir nosweithiau clirio o Fis Ebrill i Fis Medi i gadw’r Parc yn daclus. Mae angen gwirfoddolwyr – dewch i helpu i gadw’r parc.
Cadair: Clare Larke 07922 360 813 Ysg: Manon Reynolds 07772 556584 Ysg. Dig.: Glenys Morgan 07792 967925
Cyswllt: Ysg. / Sec.: Manon Reynolds 07772 556584

Volunteer committee set up to maintain the park and tennis courts in Penrhyn-coch. Meetings are held every 2nd Wednesday of every other month from September onwards at 7.30pm at the Village Hall with clear ups through the summer months. Volunteers needed – please come and help to keep the park.
Chair: Clare Larke 07922 360 813 Sec.: Manon Reynolds 07772 556584

Events sec.: Glenys Morgan 07792 967925
Contact details: Ysg. / Sec.: Manon Reynolds 07772 556584