DYDDIADUR / DIARY

Beth sydd ymlaen? Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On? Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

MEHEFIN

JUNE


15/6 Mawrth: Coffi a chwis ddydd Mawrth 15 Mehefin. Manylion: lyndafis@gmail.com

15/6 Tuesday: Coffee & quiz on Tuesday 15 June. Details: lyndafis@gmail.com


16/6 Y Tincer : dyddiad cyhoeddi

20/6 Sul Eglwys S. Ioan 11.00
Nifer cyfyngedig oherwydd rheolau Cofid, felly ffoniwch: Mrs Jane Jones neu Mrs Edwina Davies.
Gwasanaethau BroPadarn ar Zoom am 3.00: lyndafis@gmail.com

20/6 Sunday S. John’s Church 11.00
Limited space due to Covid rules therefore please phone Mrs Jane Jones or Mrs Edwina Davies before hand.


20/6 Oedfa am 2.30 dan ofal y Parchg Peter Thomas

GORFF.

JULY

4/7 Oedfa am 2.30 dan ofal y Parchg Peter Thomas


17 – 18/6 Twrnament Eric ac Arthur Thomas
Pleser yw cyhoeddi bod Clwb Pêl Droed Iau Penrhyn-coch yn cynnal y twrnament blynyddol ar y 17eg a’r 18fed o Orffennaf.Yn amlwg, mae hyn yn ddibynnol ar ganllawiau gan Lywodraeth Cymru a chaniatad y CWFA. Edrychwn ymlaen i’ch gweld cyn hir, Clwb Pêl Droed Iau Penrhyn-coch.

17 / 18 Eric and Arthur Thomas Tournament
Penrhyncoch Fc juniors are delighted to announce that our annual tournament will be held on 17th/18th July. This is obviously a provisional date and subject to approval from the Welsh Government and CWFAWe look forward to seeing you soon. CPD Penrhyncoch FC Juniors


25/7 Oedfa am 10.30 dan ofal y Parchg Peter Thomas