Be’ sy’ mlaen? / What’s on?

Be’ sy’ ymlaen?
Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On?
Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig


AMSERLEN BYSUS / BUS TIMETABLE


Gemau Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch 2022-23:

Penrhyn-coch FC Fixtures 2022-23:


Hydref

October


11/10 Mawrth Bore Coffi, te a bisgedi. Neuadd yr Eglwys. 10.00-11.30

11/10 Tuesday Coffee, tea and biscuit morning. Church Hall. 10.00-11.3016/10 Sul: Y Parchg Dyfrig Rees; Seion a Bethel. 10.00 yn unig.
CLWB SUL yn Horeb. 10.3023/10 Sul: Y Parchg Judith Morris. 2.30
CLWB SUL yn S Ioan. 10.30


Tachwedd

November

6/11 Sul: Rhidian Griffiths. 2.30


13/11 SUL Y COFIO: John Roberts. 10.0020/11 Sul: Beti Griffiths. 2.30. Bethel yn ymuno.
CLWB SUL yn Horeb. 10.30


27/11 Sul: CLWB SUL yn S Ioan. 10.30


Rhagfyr

December


Ionawr 2023

January 2023