DYDDIADUR / DIARY

EBRILL

APRIL

21/4 Y Tincer : dyddiad cyhoeddi

MAI

MAY

7/5 Y Tincer : dyddiad cyhoeddi

19/5 Y Tincer : dyddiad cyhoeddi

MEHEFIN

JUNE

4/6 Y Tincer : dyddiad cau

16/6 Y Tincer : dyddiad cyhoeddi

GORFFENNAF

JULY

17 / 18 Twrnament Eric ac Arthur Thomas
Pleser yw cyhoeddi bod Clwb Pêl Droed Iau Penrhyn-coch yn cynnal y twrnament blynyddol ar y 17eg a’r 18fed o Orffennaf.Yn amlwg, mae hyn yn ddibynnol ar ganllawiau gan Lywodraeth Cymru a chaniatad y CWFA. Edrychwn ymlaen i’ch gweld cyn hir, Clwb Pêl Droed Iau Penrhyn-coch.

17 / 18 Eric and Arthur Thomas Tournament
Penrhyncoch Fc juniors are delighted to announce that our annual tournament will be held on 17th/18th July. This is obviously a provisional date and subject to approval from the Welsh Government and CWFAWe look forward to seeing you soon. CPD Penrhyncoch FC Juniors