DYDDIADUR / DIARY

Beth sydd ymlaen?
Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On?
Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – TrefeurigRhagfyr

December

4/12 Sadwrn
MARCHNAD NADOLIG PENRHYN-COCH

2-5pm – Neuadd y Penrhyn. 
Cysylltwch 07922 360813.

4/12 Saturday
PENRHYN-COCH CHRISTMAS MARKET.
2-5pm at Penrhyn-coch Village Hall. 
Enquiries 07922 360813.


5/12 Horeb: Y Parchg Peter Thomas 2.30.


11/12 Sad. Brecwast gyda Sion Corn.
9.30-10.00. Clwb Penrhyn-coch

11/12 Sat. Breakfast with Father Christmas.
9.30-10.00. Penrhyn-coch FC Club


16/12 Nos Iau Cymdeithas y Penrhyn: Plygain rithiol i gychwyn am 7.00.


18/12 Sad. Brecwast gyda Sion Corn,
9.30-10.00. Clwb Penrhyn-coch

18/12 Sat. Breakfast with Father Christmas,
9.30-10.00. Penrhyn-coch FC Club


19/12 Sul

19/12 Sunday

Ionawr
2022
January