Be’ sy’ mlaen? / What’s on?

Be’ sy’ ymlaen?
Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On?
Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig


AMSERLEN BYSUS / BUS TIMETABLE


Mehefin
June

11/6 Sul Y Parchg Peter Thomas 10.30 Oedfa Gymun


17/6 Sadwrn Taith flynyddol Cymdeithas y Penrhyn i Ddyffryn Aman


18/6 Sul Dr Hywel Davies ym Methel 2.30
Clwb Sul 10.30


21/6 Nos Fercher Cyfarfod blynyddol Cymdeithas y Penrhyn 7.30


25/6 Sul Y Parchg Peter Thomas 2.30
Clwb Sul 10.30


Gorffennaf
July

2/7 Sul Y Parchg Peter Thomas 2.30 Oedfa Gymun


9/7 Sul Beti Griffiths 10.30


16/7 Sul Waldo Gwasanaeth ger cofeb Waldo ym Mynachlog-ddu


23/7 Sul Y Parchg Peter Thomas 2.30


30/7 Sul Y Parchg Wyn Morris ym Methel 10.00

Awst
August