Be’ sy’ mlaen? / What’s on?

Be’ sy’ ymlaen?
Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On?
Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig


AMSERLEN BYSUS / BUS TIMETABLE

Newidiadau Ionawr 2023

Changes from January 2023


Gemau Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch 2022-23:

Penrhyn-coch FC Fixtures 2022-23:

Chwefror

February


7/2 Mawrth: Bore coffi, te a bisgedi. Neuadd yr Eglwys. 10.00-11.30

7/2 Tuesday: Coffee, tea and biscuit morning. Church Hall. 10.00.11.30


12/2 Sul: Y Parchg Peter Thomas. 10.30


12/2 Sul: Boreol Weddi / Morning Prayer. Y Parchg Lynn Rees. 11.00.


19/2 Sul: Y Parchg Wyn Morris. 2.30


21/2 Mawrth: Bore coffi, te a bisgedi. Neuadd yr Eglwys. 10.00-11.30. Croeso!

21/2 Tuesday: Coffee, tea and biscuit morning. Church Hall. 10.00-11.30. Welcome!


22/2 Mercher / Wednesday: Cymun Bendigaid / Holy Communion. Dydd Mercher y Lludw / Ash Wednesday. Y Parchg Lynn Rees. 11.00


26/2 Sul: Sandra Morris Jones. 10.30


26/2 Sul: Cymun Bendigaid / Holy Communion. Canon Jeffrey Gainer. 11.00


Mawrth

March

5/3 Sul: Oedfa Gymun. Y Parchg Peter Thomas. 2.30


12/3 Sul: Y Parchg Peter Thomas. 10.3014/3 Mawrth: Noson Goffa, Coffi a Chwis Lyn a Glyn. Neuadd yr Eglwys. Yn cynnwys te, coffi, bisgedi a raffl (elw tuag at gynnal a chadw’r Eglwys a Neuadd yr Eglwys).
Mwy o fanylion yn agosach at yr amser.

14/3 Tuesday: Lyn and Glyn’s Memorial Coffee and Quiz Night. Church Hall. To include tea, coffee, biscuits and a raffle. (Proceeds towards the upkeep of the Church and Church Hall). Further details to be announced nearer the time.


19/3 Sul: Y Parchg Judith Morris. 2.30 ym METHEL, Aberystwyth


26/3 Sul: Hywel Davies. 10.30


Ebrill

April

2/4 Sul: Oedfa Gymun. Y Parchg Peter Thomas. 2.30


9/4 Sul: SUL Y PASG. Y Parchg Peter Thomas. 10.30


16/4 Sul: Dr Rhidian Griffiths. 10.30


21-22 Gwener, Sadwrn: EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH


23/4 Sul: Y Parchg Wyn Morris ym METHEL. 10.00


30/4 Sul: Y Parchg Wyn Morris. 2.30