DYDDIADUR / DIARY

Beth sydd ymlaen?
Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On?
Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig


MEDI

SEPT.


19/9 Sul Clwb Sul Horeb. Manylion: Wendy Reynolds.24/9 Gwener BINGO

24/9 Friday BINGO


26/9 Sul Horeb: Y Parchg Peter Thomas 10.30; Clwb Sul. Manylion gan Wendy Reynolds


28/9 Mawrth: Coffi a chwis: Diolch i’r holl gwisfeistri sy’n gweithio’n galed yn paratoi ar ein cyfer bob tro. Manylion: lyndafis@cinw.org.uk

28/9 Tuesday: Coffee and Quiz. Thanks also for all our hard-working quiz-masters who prepare for every session. Details: lyndafis@cinw.org.uk

HYDREF

OCTOBER


10/10 Sul Horeb: Y Parchg Peter Thomas 10.30.


17/10 Sul Horeb: Clwb Sul. Manylion gan Wendy Reynolds.


20/10 Mercher Cymdeithas y Penrhyn: Bethan Wyn Jones, Planhigion meddyginiaethol (ZOOM) 7.30


31/10 Sul Horeb: Y Parchg Peter Thomas 2.30.

Tachwedd

7/11 Sul Horeb: Y Parchg Peter Thomas 2.30


November

17/11 Mercher Cymdeithas y Penrhyn: Noson yng nghwmni Gwenallt Llwyd Ifan (ZOOM) 7.30

21/11 Sul Horeb: Y Parchg Judith Morris 2.30; Clwb Sul. Manylion gan Wendy Reynolds

28/11 Sul Horeb: Clwb Sul. Manylion gan Wendy Reynolds.

Rhagfyr

December

5/12 Horeb: Y Parchg Peter Thomas 2.30.


16/12 Nos Iau Cymdeithas y Penrhyn: Plygain rithiol  i gychwyn am 7.00.