Be’ sy’ mlaen? / What’s on?

Be’ sy’ ymlaen?
Defnyddiwch y ffurflen:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

What’s On?
Use the Contact form:
CYSYLLTU / CONTACT – Trefeurig

Mai

May26/5 Iau: CERDDED A CHLONC: Cyfle i fynd am dro yng nghwmni merched y pentref. Cwrdd am 6.00. Neuadd y Penrhyn. Diod/Paned yn y Clwb i ddilyn (Opsiynol).


26/5 Iau Cyfarfod Pwyllgor Apêl Trefeurig at Eisteddfod Genedlaethol Tregaron. 8yh. Neuadd yr Eglwys.

26/5 Thurs. Meeting of the Trefeurig Appeal Committee for the National Eisteddfod at Tregaron. 8.00pm. Church Hall

Mehefin

June

5/6 Sul Y Parchg Peter Thomas 2.30


7/6 Mawrth: Bore Coffi, Te a Bisgedi. Neuadd yr Eglwys. 10.00-11.30.

7/6 Tuesday: Coffee, Tea and Biscuits. Church Hall. 10.00-11.30


11/6 Sadwrn: Parti Patrasa yn y Parc 3.00+

11/6 Saturday: Patrasa Party in the Park 3.00+


12/6 Sul: Dr Rhidian Griffiths 10.30


15/6 Mercher: Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas y Penrhyn. Festri Horeb . 7.30.

15/6 Wednesday: AGM Cymdeithas y Penrhyn. Horeb Vestry 7.30


18/6 Sadwrn Taith Cymdeithas y Penrhyn


19/6 Sul: Y Parchg Wyn Morris 10.30; Clwb Sul Horeb 10.30


26/6 Sul Clwb Sul Horeb a’r Eglwys ar y cyd. 10.30.

Oedfa: Y Parchg Peter Thomas 2.30

Gorffennaf

July

3/7 Sul: Y Parchg Peter Thomas, 2.30.


10/7 Sul Clwb Sul Horeb a’r Eglwys ar y cyd 10.30.

Oedfa: Sion Meredith10.30


17/7 Sul: Y Parchg Wyn Morris, 10.30


24/7 Sul: Y Parchg Judith Morris, 2.30

30/7 Sadwrn EISTEDDFOD GENEDLAETHOL TREGARON – 6 Awst 2022

30/7 Saturday NATIONAL EISTEDDFOD at Tregaron – 6 August 2022


31/7 Sul OEDFA’R BORE PAFILIWN Eisteddfod Tregaron

Awst

August

30/7-6/8 EISTEDDFOD GENEDLAETHOL – TREGARON

30/7-6/8 NATIONAL EISTEDDFOD – TREGARON

Medi

September

4/9 Sul Y Parchg Peter Thomas 2.30