AWDURON ac ARTISTIAID / AUTHORS and ARTISTS

Awduron ac Artistiaid: RHESTR A-W

Pobl a anwyd ym mhlwyf Trefeurig neu sy’n byw yma ar hyn o bryd. Os gwyddoch am awduron neu cymeriadau eraill â doniau creadigol sydd â chysylltiad â’r plwyf anfonwch air at:

A list of writers and artists either born in Trefeurig or who live here at present. If you know of other writers, artists or other creative characters, with local connections please let us know:

Dafydd ap GwilymLea AdamsLisa Angharad
John BaylissDavid ByersJohn Clifton-Brown
Brian DaviesDaniel DaviesIfor Davies
Isaac Telfryn DaviesJeremy DaviesW. J. Edwards
Rhun Emlyn
Gwladys EvansHenry EvansJ. Arthur Evans
Marguerite Caradoc EvansMichael FoleyAngharad Fychan
Linda GriffithsNiall GriffithsMari Gwenllian
Christopher HardingMarged HaycockErwyd Howells
Eirwen HughesNigel Humphreys
Aneirin HuwsDaniel HuwsRichard E. Huws
Dafydd IfansRhiannon IfansElwyn Ioan
Evan JamesJohn JamesM Euronwy James
Ruth JênArthur Hughes JenkinsDavid Jenkins
Bryan JonesHugh William JonesLona Jones
Tegwyn JonesGideon KoppelHeinz Koppel
Alexander MaltmanJ. MathiasAndy McPherson
Jamie MedhurstSiôn MeredithE. G. Millward
Donald MooreJeremy MooreFred Morgan
John Symlog MorganLewis Morris
(1701–65)
Wyn Morris
R. J. PrichardMichael RobertsOwen Roberts
Patrick Sims-WilliamsSorelaAlan Percy-Walker
John WilliamsO. E. Williams

Awduron ac Artistiaid / Authors and Artists A-I (yn dilyn/ below):

Awduron ac Artistiaid / Authors and Artists J-W (cliciwch / click)


ADAMS, Lea, Peintwraig ag argraffydd. Painter and printer.


Angharad, Lisa (gweler hefyd / see also Sorela)

Gwefan Lisa Angharad / Lisa Angharad’s website


BAYLISS, John, Penrhyn-coch, Athro, Adran Gwleidyddiaeth, Prifysgol Abertawe / Politics Dept., Swansea University
Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
Anglo-American Defence Relations 1939-1980 (1981; 2nd edn. 1984),
Ambiguity and Deterrence: British Nuclear Strategy 1945-1963 (1995)
The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations(1997; 2nd. ed. 2001)
The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (3rd.ed.2004)
Alternative Nuclear Futures: The Role of Nuclear Weapons in the Post Cold-War Era (2000)


BYERS, David, Penrhyn-coch, cyn Ddarlithydd Hŷn, Ysgol Busnes Caerdydd / Cardiff Business School
Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
Byers, J.D. and Peel D.A., ‘Volatility Persistence in Asset Markets: Long Memory in High/Low Prices’. Applied Financial Economics, 11, 2001, pp 253-260,
Byers, J.D., Peel D.A and J.E.H. Davidson., ‘Support for Governments and Leaders: Fractional Cointegration Analysis of Poll Evidence from the UK, 1960-2004’. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics: Vol. 10, 2006.
Byers, J.D., Peel D.A. and D.A. Thomas, ‘Habit, Aggregation and Long Memory: Evidence from Television Audience Data’, Applied Economics, Volume 39, 2007, pages 321-27
Byers, J.D., Peel D.A and J.E.H. Davidson., ‘The Long Memory Model of Political Support: Some Further Results’, Applied Economics, Vol. 39, 2007, pp 2547-552.


Clifton-Brown, John, wedi byw ym Mhenrhyn-cochtan 2022. Staff IBERS / Lived in Penrhyn-coch until 2022.

Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
https://www.aber.ac.uk/en/ibers/staff-profiles/listing/profile/jhc/


Davies, Brian

Brian Davies

DAVIES, Daniel, byw ym Mhen-bont Rhydybeddau


DAVIES, Ifor Garth Lwyfain g. 1904 Salem, Coedgruffydd
Ifor: Cyfrol Deyrnged Ifor Davies, Garth Lwyfain gol. Nerys Ann Jones Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf., 1996


DAVIES, Isaac Telfryn (1880-1944). Ganwyd yn Rhosgoch, Parsel Canol. Teiliwr wrth ei grefft ac aelod ffyddlon yn Horeb o’i fachgendod cynnar. Fe’i claddwyd ym mynwent Horeb / Born in Rhosgoch, Parsel Canol. Tailor and a member of Horeb. Buried in Horeb cemetery.
Awdur yr emyn:

Arglwydd Iesu, rho in deimlo
Nerth dy eiriau yn y byd,
Gyda thi y carem rodio
Ar ein taith i’r Ganaan glyd
Dy arweiniad
Dyro inni ar y daith

Chwilio rydym drwy y niwloedd
Am oleuni gwell trwy ffydd,
Teithwyr ydym ar fynyddoedd
Geirwon, tua gwlad y dydd;
Annwyl Iesu
Dyro’th nerth i fynd ymlaen


Davies, Dr Jeremy, daearegwr, byw ym Mhenrhyn-coch. Geologist. Lives in Penrhyn-coch.
Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
2018: Late Devensian deglaciation of south‐west Wales from luminescence and cosmogenic isotope datingGlasser, N., Davies, J., Hambrey, M., Davies, B. J., Gheorghiu, D. M., Balfour, J., Smedley, R. & Duller, G. A. T., 01 Oct 2018, In : Journal of Quaternary Science. 33, 7, p. 804-818 15 p.ArticleDOI: 10.1002/jqs.3061 
2016: Gauging the impact of glacioeustasy on a mid-latitude early Silurian basin margin, mid Wales, UKDavies, J., Waters, R. A., Molyneux, S. G., Williams, M., Zalasiewicz, J. & Vandenbroucke, T. R. A., 01 May 2016, In : Earth-Science Reviews. 156, p. 82-107
2014: The Corwen Outlier and its implications for the Mid Mississippian palaeogeography of North Wales, UKDavies, J., Riley, N. & Wilson, D., May 2014, In : Geological Journal. 49, 3, p. 303-326
Chitinozoan biozonation in the upper Katian and Hirnantian of the Welsh Basin, UK Challands, T. J., Vandenbroucke, T. R. A., Armstrong, H. A. & Davies, J., 2014, In : Review of Palaeobotany and Palynology. 210, p. 1-12


Davies, Jess, Penrhyn-coch

https://twitter.com/_jessicadavies


EDWARDS, Y Parchg W. J. (1936–Medi 2019), g. Tynewydd, rhwng Pen-bont Rhydybeddau a Chwmerfyn

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/49890213

https://golwg.360.cymru/celfyddydau/llen/554747-marwr-parchedig-edwards-cyfaill-gymraeg

Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
Cerdded y Clawdd Terfyn: Cofiant R. Dewi Williams (Gee, 1992)
Cymanfa Bregethu Annibynwyr Meirion (Gee, 1997)
Colofn wythnosol yn Y Cyfnod: O’r Byd a’r Betws (5 Ionawr 1973–1 Mai 2013).


Emlyn, Rhun, hanesydd. Adran Hanes, Prifysgol Aberystwyth. Byw ym Mhenrhyn-coch
Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
2020, ‘English, Welsh and Irish Scholars in the New Universities of the Continent in the Later Middle Ages’, History, vol. 105, no. 366, pp. 381-401. 
2018, Migration and Integration: Welsh Secular Clergy in England in the Fifteenth Century. yn P Skinner (ed.), The Welsh and the Medieval World: Travel, Migration and Exile. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
2012, Serving Church and State: the Careers of Medieval Welsh Students,yn L Clark (ed.), The Fifteenth Century XI: Concerns and Preoccupations. The Fifteenth Century, vol. XI, Boydell & Brewer, Woodbridge, pp. 25-40.


Evans, Gwladys, Bont-goch (Cefn-llwyd). Gwaith serameg / Ceramic work.


EVANS, Y Parchg Henry,  gweinidog Horeb 1897-1918


Bob Lewis (Brawd ‘Rhys Lewis’) a’i gymeriad.
Cymeriad Ysbrydol yr Eglwys.
Gweddeidd-dra mewn Gwasanaeth Dwyfol: buddugol yn Eisteddfod gadeiriol Deoniaeth Llanbadarn Fawr, Aberystwyth Ion 29ain, 1913. Aberystwyth, J. Gibson, 1913, 100t.EVANS, J. Arthur, Cefn-llwyd, Bardd Gwlad (1912-23/11/1985) Y Tincer 10:9a
Sampl o’i waith/ A sample of his publications:
Ateb Parod [stori] Y Tincer 3:2ch
Bore Nadolig [cerdd] Y Tincer 4:7b
Bref [stori] Y Tincer 8:6c
Cân ar ddathlu priodas aur Uncle Dan ag Auntie Maggie, Tymawr [cerdd] Y Tincer 7:1b
Cân y Ceiliog [stori] Y Tincer 6:6ch
Dialedd [cerdd] Y Tincer 9:8a
Dyffryn Madog (Cwm Main)[cerdd]Y Tincer 5:4b
Hela’r llwynog [stori] Y Tincer 5:2a
Jim yr S.D.W. [cerdd] Y Tincer 3:5b
Nant-y-moch [telyneg] Y Tincer 2:7a
Y Pregethwr a’r Meddwyn [stori] Y Tincer 10:3b
Teyrnged i’r Parch E. J. Williams a Mrs L. Williams, Horeb Villa [cerdd] Y Tincer 10:10a
Y Tincer [englyn] Y Tincer 9:8a


EVANS, Marguerite Caradoc (1894-1964), byw ym Mhenrhyn-coch 1946-52
Awdur nifer o lyfrau o dan yr enw Countess Barcynska ac Oliver Sandys.

Unbroken Thread: an intimate journey of the daily life in the Welsh countryside of England’s best-loved woman novelist – Oliver Sandys (Marguerite Caradoc Evans) Rider & Co., 1948


FOLEY, Michael (m. / d. 8/2016), cyn Athro, Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Past professor, Internation Politics Dept. , Aberystwyth University.
Sampl o’i waith / A sample of his publications:
Political Leadership:Themes, Contexts and Critiques (OUP, 2013), 416pp.
British Presidency (Manchester UP, 2001 2nd ed) 386pp.
The Politics of the British Constitution(Manchester: Manchester University Press, 1999), 296pp.
Joint author with John E. Owens, Congress and the Presidency: Institutional Politics in a Separated System (Manchester: Manchester University Press, 1996), 432pp.
Editor and contributor: Ideas That Shape Politics (Manchester: Manchester University Press, 1994), 232pp. (Author, ‘Introduction’, pp.1-14; ‘Progress’, pp.208-24; Joint author with Aaron Wildavsky, ‘Egalitarianism’, pp.69-77).
The Rise of the British Presidency (Manchester: Manchester University Press, 1993), 326pp.
American Political Ideas: Traditions and Usages (Manchester: Manchester University Press, 1991), 265pp.
A Government of Laws, Men and Machines: Modern American Politics and the Appeal of Newtonian Mechanics (London: Routledge, 1990), 285pp.
The Silence of Constitutions: Gaps ‘abeyances’ and political temperament in the maintenance of government (London: Routledge, 1989), 173pp
The New Senate: Liberal Influence on a Conservative Institution, 1959-1972(New Haven: Yale University Press, 1980), 342pp.


Fychan, Angharad, staff Geiriadur Prifysgol Cymru. Byw ym Mhen-bont Rhydybeddau.
Cyfres o erthyglau yn Y Tincer ar Enwau Lleoedd


GRIFFITHS, Linda (Plethyn)


Linda Griffiths a Lisa yn canu ‘Tra Bo Dau’ yn y Smithsonian, 2010.


Griffiths, Niall, ganed yn Lerpwl. Byw ym Mhenrhyn-coch. Native of Liverpool. Lives in Penrhyn-coch.

Jyväskylä Book Fair, Niall Griffiths, April 12, 2008
Wales Book of the Year, 2020 – Broken Ghost
Niall Griffiths | On Reading Through a Pandemic

Nial Griffiths’s Wales: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000nd6p


Gwenllian, Mari
HIWTI


Gwrthsefyll gweler / see Spink, Gwenllian


Harding, Christopher (-31/12/2021) cyn Athro Adran y Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth. Byw ym Mhenrhyn-coch. Past professor Law Dept., Aberystwyth University.

Chris Harding’s website
Sampl diweddar o’i waith / A sample of his recent publications:
2019, Harding, C & Banach-Gutierrez, JB, The search for evidence relating to the application and impact of EU legislation: Probing the national experience. in J Ouwerkerk, J Oberg, J Altena, S Miettinen & A Sumoninen (eds), EU Criminal Justice Policy and Practice: Reflections and Prospects. Brill, Netherlands, pp. 66-85.
2018Cartel Fugitive: The Pisciotti saga: A tale of extradition and supposed deterrence.
2018 ‘Economic freedom and economic rights: Direction, significance and ideology’, European Law Journal, vol. 24, no. 1, pp. 21-35. 
2017, ‘Sanction Accumulation in the context of business offending: The Full Force of the Law ?’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 25, no. 2, pp. 163-187.


Haycock, Marged, cyn athro Adran Gymraeg, Aberystwyth. Byw yng Nghapel Madog. Professor Welsh Dept., Aberystwyth University. Lives in Capel Madog.


Sampl diweddar o’i gwaith / A sample of her recent publications:
2016, Living with war: Refractions of the Welsh experience 600–1300. in King and warrior in early north-west Europe. Four Courts Press, Dublin, pp. 8.
2013, Early Welsh Poets Look North. in A Woolf (ed.), Beyond the Gododdin: Dark Age Scotland in Medieval Wales: The Proceedings of a Day Conference held on 19 February 2005. St John’s House Papers, no. 13, University of St Andrews, St Andrews, pp. 7-39.
2013, Prophecies from the Book of Taliesin. CMCS Publications, Aberystwyth.
2012, Marwnad Owain ab Urien: Blwyddyn 13 yn holi Marged Haycock. in T Hallam & A Price (eds), Ysgrifau Beirniadol XXXI. Ysgrifau Beirniadol, no. XXXI, Gwasg Gee | Gee Press, pp. 33-48.
& Lahens, Y 2011, ”Roedd Gorffwylledd wedi dod gyda’r Glaw”, Taliesin, vol. 142, pp. 118-125.

‘Where cider ends, there ale begins to reign’: drink in medieval Welsh poetry (Chadwick Memorial Lecture, 10, 1999)


Howells, Erwyd, bugail / shepherd. Byw yng Nghapel Madog. Lives in Capel Madog.
Gwefan BBC Website


Hughes, Eirwen, enillydd y Rhuban Glas , Eisteddfod Gendlaethol Cymru, Abertawe, 1982
Blue Ribbon winner at the National Eisteddfod held at Swansea, 1982


Humphreys, Nigel, bardd ac yn ysgrifennu storiau byrion. Byw ym Mhenrhyn-coch. Poet and short story writer. Lives in Penrhyn-coch.

The flavour of parallel, read by Nigel Humphreys
Coleridge (sonnet), read by Nigel Humphreys

Hughes, Aneirin, actor. Ganed / Born Pen-bont Rhydybeddau


Huws, Daniel. Cyn geidwad Adran Llawysgrifau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Former Keeper of Manuscripts, National Library of Wales.

Five Ancient Books of Wales (Cambridge, 1996)
Medieval Welsh Manuscripts (UWP, 2000)
The Quarry (Faber & Faber, 1999)
Memories of Ted Hughes 1952-1963 (Richard Hollis, Five Leaves Publication, 2010)
Llengarwch Reciwsantiaid Gwent Penrhyn-coch, Manaman, 2016.
Pwy fydd yma ‘mhen can mlynedd?
Cyhoeddiadau Plas Hendre, 2017 (darlith a draddodwyd yn Chwefror 2016 i Gyfeillion Plas Hendre) 28t.

Cyflwynwyd Gwobr Hywel Dda i Daniel Huws am ei gyfraniad oes i faes llawysgrifau Cymreig / Awarded Hywel Dda Prize for his lifelong contribution to the study of Welsh Manuscripts, 12/2022.

Huws, Richard E. Cyn aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Byw ym Mhont-goch / Former staff member NLW. Lives in Bont-goch.

Ifans, Dafydd. Cyn aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Byw ym Mhenrhyn-coch / Former staff member NLW. Lives in Penrhyn-coch.

Ifans, Rhiannon, awdur ac ysgolhaig a fu’n gweithio yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Llenyddiaeth ganoloesol Cymraeg yw brif maes ymchwil Rhiannon. Mae Rhiannon wedi cyfrannu yn helaeth i hanes canu gwerin Cymru ynghyd a bywyd a diwylliant y werin yng Nghymru / Author and a scholar who worked in the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies. Her main field of research is medieval Welsh literature. Rhiannon has contributed extensively to the history of Welsh folksong as well as Welsh folk life and culture.

Ioan, Elwyn g. Pen-bont Rhydybeddau