BUSNESAU a GWASANAETHAU / BUSINESSES and SERVICES

Cyfeiriadur busnes: cyfle i hysbysebu AM DDIM.
Os hoffech ychwanegu at yr wybodaeth mewn unrhyw ffordd neu ychwanegu llun(iau) cysylltwch gan ddefnyddio y ffurflen (top chwith y tudalen gartref). Os nad ydych eisiau ymddangos yn y rhestr o gwbl rhowch wybod.

Business Directory: FREE Advert.
If you wish to add to your information below in any way or add photographs please get in touch by using the contact form (top left on the home screen). If you do not wish to be included in the list please let us know.

ADEILADWYR

BUILDERS

G & M Builders and Carpenters
Nythfa, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP
01970 828 950

Hughes-Evans
Fredora, Garth, Penrhyn-coch SY23 3ES
Manylion cyswllt: 01970 601 140; 07855 130 911

J W Evans a’i Feibion
Adeiladwyr Iard Beech House.
Bronhaul, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EH
01970 820535/828427; 07885 543999; bronhaul.evans@btinternet.com

P & G Building Contractors
11 Maes y Felin, Penrhyn-coch SY23 3EN
01970 828 078; 07773 622 879

ANABLEDD

DISABILITY: moving and handling

Promove UK Ltd
https://www.promove.uk.com/

ARWYDDION

SIGNS

SEREN SIGNS
http://www.serensigns.co.uk/

BWYD

FOOD

BLAS GOGERDDAN
8.30-11.00; 12.00-1.30 hospitality@aber.ac.uk

Clwb Pêl-droed a Chlwb Cymdeithasol [Tafarn y Roosters, Caffi Mel]


BYSIAU

BUSES

Mid Wales Travel
Garej Brynhyfryd, Penrhyn-coch, SY23 3EH.
01970 828 288; Ffacs / Fax 828 940 
http://www.midwalestravel.co.uk/services
enquiries@midwalestravel.co.uk

CELF

ART

CIG

MEAT

PenrhynVeal
07870875473
http//www.penrhynveal.com

CNEIFIO

SHEEPSHEARING

Rhys Evans, Ffarm y Fronfraith, Comins Coch

COED (Torri Coed)

TREE SURGEON

R. J. Edwards
Contractiwr, masnachwr gwair a gwellt.
Arbenigwr ar ailhadu; Cyflenwi a gwasgaru calch, slag a Fibrophos; Lori, turiwr a malwr i’w llogi. Cyflenwi cerrig mân.
Contractor, seed and hay merchant; Expert on reseeding; Supplying and spreading lime, slag and Fibrophos; Lorry, crusher available for hire. Supplier of grit.
01970 820149; 07980 68747

CYFARWYDDWR ANGLADDAU

FUNERAL DIRECTORS

J S Evans
Mae D J Evans, Kairali, Penrhyn-coch – Cyfarwyddwyr Angladdau yn fusnes teuluol a sefydlwyd dros 40 mlynedd yn ôl. Mae gennym swyddfeydd ym Mhenrhyn-coch, Aberystwyth a Machynlleth. Rydym yn gwmni sydd wedi’i hen sefydlu yn yr ardal, sy’n cynnig gwasanaeth parchus, ymroddedig a phroffesiynol i’n cwsmeriaid.
D J Evans Funeral Directors, Kairali, Penrhyn-coch – is a family owned and run business, established over 40 years ago. Our office’s are based in Penrhyn-coch, Aberystwyth and Machynlleth. We are a well-established company in the area offering reputable, dedicated and professional service to our customers.
http://evansfuneraldirectors.co.uk/en
01970 820249; Fax / Ffacs: 01970 820 041

FFOTOGRAFFWYR

PHOTOGRAPHERS

Jeremy Moore, Brynonnen, Penrhyn-coch, SY23 3EY
https://www.wild-wales.com

FFRAMIAU a BLYCHAU ARDDANGOS

FRAMES and EXHIBITION BOXES

Alison High, Tanyfoel, Cwmsymlog SY23 3HA
01970 828453 decoupageframes@btinternet.com

GAREJYS

GARAGES


BP
Ty Mawr – Nisa Local SY23 3EH
Sul-Sad 7.00-7.00
01970 82833

Cwrt
Garej Cwrt, SY23 3EG; Llun-Gwe 8.30-6.00. Asiant Ceir Proton.
01970 820090; Fax : Ffacs 01970 820083;

GLANHAU DOMESTIG

PK DOMESTIC CLEANING
£10 yr awr.
Aberystwyth, Bow Street, Borth,
Penrhyn-coch a’r ardaloedd cyfagos.
Tel. 01970 358147; Symudol 07766336683

DOMESTIC CLEANING

PK DOMESTIC CLEANING
£10 per hour.
Aberystwyth, Bow Street, Borth,
Penrhyn-coch and surrounding areas
Tel. 01970 358147; Mobile 07766336683

GOFAL PLANT

CHILDCARE

Little Rosebuds

My name is Margaret and I am a CSSIW Registered Childminder based in Penrhyn-coch. I have over 14 years of experience as a Registered Childminder. I provide home from home childcare in a quality setting which allows your child to play and develop in a safe and friendly environment while also having lots of fun and making new friends.
I cater for children aged between 0 and 12 years old. I also provide after school and holiday care for older children and at the moment collect from Commins Coch, St Padarn’s, and Rhydypennau schools.
Margaret 01970 822042 
margaret@littlerosebuds-childcare.co.uk

GWASANAETH CYFIEITHU

TRANSLATION SERVICES

Linda Griffiths, Maesmeurig, Cwmsymlog, Aberystwyth SY23 3EZ.
01970 828454 
linda.griffiths01@btinternet.com

GWASANAETH TEIPIO

TYPING SERVICES

Glenwen Morgans, Heulwen, Penrhyn-coch
 01970 828041; 0751494 710 glenwen.morgans@btopenworld.com

GWELY A BRECWAST

BED and BREAKFAST

Bro Dafydd
Garth tuag at Brogynin SY23 3ER
https://www.booking.com/hotel/gb/bro-dafydd.en-gb.html

LLAETH

MILKMAN

Sean Fitzpatrick, Artro, Penrhyn-coch, SY23 3EG. 01970 820287

LLYFRGELL DEITHIOL

MOBILE LIBRARY

https://libraries.ceredigion.gov.uk/iguana/www.main.cls?surl=CLHome

PLASTRO

PLASTERER

Gari Lewis, Bryneiddwen, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP. 01970 820299

PLYMWR

PLUMBER

Jacques, Penrhyn-coch, Heating and Plumbing 07974 473432

M Thomas 01970 820375; 07968 728 470

SWYDDFA BOST

POST OFFICE

SY23 3EH.
Siop / Shop: Llun-Sad / Mon-Sat 7.00-9.00; Sul / Sun 7.00-7.00.
Post: Llun-Sad / Mon-Sat 7.00-7.00; Sul / Sun 8.00-4.00
01970 828312

TACSIS

TAXIS

Cardi Taxis
10 Ger-y-llan, Penrhyn-coch SY23 3HQ, 01970 625 625

Dragon Cabs 07977 990646

Happy Taxi
Hen Dy Fferm, Llwyngronw, Penrhyn-coch SY23 3EQ. 01970 820555

TORRI GWAIR

GRASS CUTTING

01970 828388 tomslawns2017@hotmail.com

TRYDANWR

ELECTRICIAN

RCMElectrical
Rory Robinson; 3 Maes yr efail; 07870 702615 
https://www.rcmaber.co.uk/