Noson Gwis / Quiz Night

Cynhaliwyd Noson Gwis, coffi a raffl yn Neuadd yr Eglwys nos Fawrth (14/3) er cof am y Parchg Lyn Lewis Dafis a Glyn Collins – dau oedd wrth eu bodd yn trefnu ac yn cynnal cwisiau trwy gyfrwng Zoom yn ystod y Cyfnod Clo ac wedi hynny.
Y cwis feistri oedd y Parchg Andrew Loat, y Parchg Lynn Rees, David Lucas, Richard Owen a Richard Huws.
Daeth y noson deyrnged i ben trwy osod portread Iwan Bryn James o Lyn Lewis Dafis ar wal y neuadd.

A packed Church Hall enjoyed a Quiz night, coffee and raffle on Tuesday (14/3) in memory of the Revd Lyn Lewis Dafis and Glyn Collins – both expert quizzers who enjoyed organizing quizzes on Zoom throughout the Covid Lockdown and beyond.
The quiz masters were the Revd Andrew Loat, Revd Lynn Rees, David Lucas, Richard Owen and Richard Huws.
A fitting tribute ended with the hanging of Iwan Bryn James’s portrait of Lyn Lewis Dafis.

Revd Canon Andrew Loat, Richard Huws, Richard Owen, Revd Lynn Rees, David Lucas
Richard Huws a Richard Owen yn gosod llun o’r Parchg Lyn Lewis Dafis (1960-2022) gan Iwan Bryn James, ar wal Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch /
Richard Huws and Richard Owen hanging a portrait of the Revd Lyn Lewis Dafis (1960-2022) by Iwan Bryn James, in the Church Hall, Penrhyn-coch.