EIRA / SNOWSTORM 1982 (3)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i David Binks am y lluniau canlynol:
Ardal Cefn-llwyd, Penrhyn-coch yn dilyn
Thanks to David Binks for the photos below:
Cefn-llwyd area, followed by Penrhyn-coch
John Morgan; Tom Hulme
Berry Evans (dde / right)
Stablau Berry Evans / Berry Evans’ stables
Tegwyn Lewis, Everet Evans
Eglwys S Ioan / S John’s Church
Penrhyn Canol
Tu fas mynediad i’r Ysgol / Outside School Entrance
Garej / Garage
David Sadler, Frank Binks, Wynne Davies
Daniel Huws
Tony, Margaret Lewis, Gavin; Heather Binks
Penrhiwnewydd

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

EIRA / SNOWSTORM 1982 (2)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i Robert a Gillian Dobson am y lluniau isod:
Thanks to Robert and Gillian Dobson for the photos below:
Brian Dafis
Terry Jones yn dychwelyd o’r Siop / returning from the shop

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

EIRA / SNOWSTORM 1982 (1)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

1982 Ar bwys / near y Bwthyn
1982 Croesffordd IGER / Crossroads
1982 Alwyn, Meleri, a Lowri Jones a staff Gogerddan
1982 Eira ger Neuadd Gloucester / Near Gloucester Hall
1982 Mid Wales Motors
1982 Uwchben / Above Brynhyfryd
1982 Pont Maesyrefail
1982 Pam fod eira’n wyn?
1982 Rhew ym Maesyrefail
1982 Pont Seilo

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

Land of Lead, Brian Davies (4.2021)

#horeb

Pobol y Topie : Bont-goch Lives, Richard E. Huws

Hanes difyr dros 100 o ddynion a merched a wnaeth gyfraniad i fywyd cyfoethog un o gymunedau gogledd Ceredigion,  ac eraill a anwyd yn Bont-goch  ac a  wnaeth eu cyfraniad y tu hwnt i Geredigion, mewn mannau eraill yng Nghymru, neu Loegr, ac mewn nifer o wledydd tramor.

Yn eu plith mae arlunwyr, athrawon, awduron, beirdd, bonedd, cenhadon, crefftwyr, ffermwyr, gweinidogion ac offeiriaid, milwyr, mwynwyr a pheirianwyr mwyngloddio, a detholiad o gymeriadau gwledig sy’n cynnwys ambell ecsentrig. 

Mae’r awdur wedi byw yn Bont-goch ers bron ugain mlynedd. Cyn ei ymddeoliad bu’n Bennaeth Gwasanaethau Darllen ac Ymholiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Testun dwyieithog (Cymraeg a Saesneg cyfochrog).  
168 pp. Clawr meddal /  168 pp. Paperback. 
Dyddiad Cyhoeddi: 9 Tachwedd 2020 / Publication date:  9 November 2020
Pris: £12-00 / Price: £12.00
ISBN: 978-1-5272-7577-5

Bydd y gyfrol ar gael mewn rhai siopau lleol, siopau llyfrau, ac ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru www.gwales.com

The fascinating story of over 100 men and women who shaped the life of a small community in north Ceredigion whilst others left Ceredigion to make their contribution in other parts of Wales, England, and in a number of foreign countries. 

Persons noted include artists, authors, clergymen, craftsmen, farmers, gentry, miners and mining engineers, missionaries, poets, politicians, schoolteachers, soldiers and a selection of rural characters including the odd eccentric.

The author has lived in Bont-goch for nearly twenty years. Prior to his retirement he was Head of Reader & Enquiry Services at the National Library of Wales, Aberystwyth.

Bilingual (Welsh and English parallel text) 
168 pp. Clawr meddal /  168 pp. Paperback. 
Dyddiad Cyhoeddi: 9 Tachwedd 2020 / Publication date:  9 November 2020
Pris: £12-00 / Price: £12.00
ISBN: 978-1-5272-7577-5

The book will available in some local shops, bookshops, and on the Books Council of Wales website www.gwales.com