EIRA / SNOWSTORM 1982 (3)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i David Binks am y lluniau canlynol:
Ardal Cefn-llwyd, Penrhyn-coch yn dilyn
Thanks to David Binks for the photos below:
Cefn-llwyd area, followed by Penrhyn-coch
John Morgan; Tom Hulme
Berry Evans (dde / right)
Stablau Berry Evans / Berry Evans’ stables
Tegwyn Lewis, Everet Evans
Eglwys S Ioan / S John’s Church
Penrhyn Canol
Tu fas mynediad i’r Ysgol / Outside School Entrance
Garej / Garage
David Sadler, Frank Binks, Wynne Davies
Daniel Huws
Tony, Margaret Lewis, Gavin; Heather Binks
Penrhiwnewydd

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

EIRA / SNOWSTORM 1982 (2)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i Robert a Gillian Dobson am y lluniau isod:
Thanks to Robert and Gillian Dobson for the photos below:
Brian Dafis
Terry Jones yn dychwelyd o’r Siop / returning from the shop

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com