Yr Ail Ryfel Byd / WW2

Cofeb ar Sgwar Penrhyn-coch / Memorial on Penhyn-coch Square

Bu farw CEREDIG DAVIES ar 9 Hydref 1944 yn yr Iseldiroedd, ac a gladdwyd ym mynwent Jonkers Bosch yn Nijmegen (Plot VII, rhes C, bedd 1. Mab Mr a Mrs Llewelyn Davies, Cwmsymlog, un o naw o blant ac yn frawd i Mrs Mattie Morgan, Maes Seilo, gynt.

CEREDIG DAVIES died on 9 Oct 1944 in the Netherlands, and is buried in Jonkers cemetery in Nijmegen (Plot VII, row C, grave 1. The son of Mr and Mrs Llewelyn Davies, Cwmsymlog, one of nine children and a brother to Mrs Mattie Morgan, who lived in Maes Seilo.