Y Rhyfel Byd Cyntaf / WW1

Cofeb ar Sgwar Penrhyn-coch / Memorial on Penhyn-coch Square

1) Major Sir Edward W. P. Pryse, Bart.

Ganed Edward yn 1862, yn fab i Sir Pryor Pryse, Gogerddan. Priododd Edward â Nina Katherina Angharad Webley-Parry, merch David Kedgwin William Henry Webley-Parry a Nina Katherina Elena de Palatiano, yn 1891.

Gwasanaethodd Edward am rai blynyddoedd yn y fyddin cyn dechrau’r Rhyfel Mawr, a gwirfoddolodd i wasanaethu gyda 9fed Fataliwn y Gatrawd Gymreig, oedd yn rhan o Frigâd 58, Adran (Gorllewin) 19. Symudodd yr Adran i Ffrainc yng Ngorffennaf 1915, ac wedyn i safleoedd ger Loos, gan gymryd rhan yn yr ymosodiad cychwynnol ym Mrwydr Loos ar Fedi 25, 1915.
Bu farw ar 20 Hyd 1918.

Edward was born in 1862, the son of Sir Pryor Pryse, of Gogerddan. Edward married Nina Katherina Angharad Webley-Parry, daughter of David Kedgwin William Henry Webley-Parry and Nina Katherina Elena de Palatiano, in 1891.

Edward had served in the army for some years prior to the outbreak of the Great War, and volunteered to serve with the 9th Battalion, Welsh Regiment, which was attached to 58 Brigade, 19th (Western) Division. The Division moved to France during July 1915, and moved to positions near Loos, where it took part in the opening attack of the Battle of Loos on 25 September 1915.
He died on 20 Oct. 1918

2) Sergt Trefor Williams, Garth (41754)

Ganed Trefor Williams yn 1886.
Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am Sgt. Trefor, ond bu farw yn Aberystwyth yn haf 1920.
Mae Trefor Williams “Wins a special prize at Christmas Day Eisteddfod at Horeb 1915.” 31.12.1915 Cambrian News

Trefor Willams was born in 1886.
Very little information about Sgt. Trefor can be traced, but he died at Aberystwyth in the summer of 1920.

A Trefor Williams “Wins a special prize at Christmas Day Eisteddfod at Horeb 1915.” 31.12.1915 Cambrian News

3) R. Lewis, Penrhyncanol

RICHARD LEWIS, Tyncwm, Penrhyn-coch 10th Battalion (22632)
Ganed Richard yn Tyncwm, Penrhyn-coch. Ymrestrodd yn y Porth, Morgannwg, â 10fed Fataliwn y Gatrawd Gymreig (Rhondda 1).
Lladdwyd Preifat Richard ar faes y gad, ychydig cyn i’r Adran gael ei rhyddhau, ar Orffennaf 12, 1916.
Does dim bedd iddo, ond fe’i cofir ar Gofeb Thiepval, Ffrainc.

RICHARD LEWIS, Tyncwm, Penrhyn-coch 10th Battalion (22632)
Richard was born at Tyncwm, Penrhyn-coch. He enlisted at Porth, Glamorgan into the 10th Battalion, Welsh Regiment (1st Rhondda).
Private Richard was killed in action just before the division was relieved, on 12 July 1916.
He has no known grave, and is commemorated on the Thiepval Memorial, France.

4) W. Penwill, Gogerddan (25865)

William Penwill (1885–1917)

Ganed William Penwill yn Torquay ar 27 Mehefin 1885, mab i William a Maria Penwill, Liswomey, Lower Lincombe Road, Torquay.
Cyn 1911, roedd yn byw yn Gogerddan,ac yn gweithio yno fel garddwr. Priododd â Ellen Louisa Manning.
Bu fawr o’i glwyfau yn Baupame ar 17 Mai 1917, yn 31 mlwydd oed. Fe’i claddwyd ym mynwent Grevillers.

William Penwill was born at Torquay on 27 June 1885, the son of William and Maria Penwill, Liswomey, Lower Lincombe Road, Torquay.
He was residing at Gogerddan prior to 1911, where he worked as a Gardener. He married Ellen Louisa Manning.
He died of his wounds at Bapaume on 17 May 1917. He was 31 years old and is buried at Grevillers Cemetery.

PENWILLMay 7th at No. 3 Casualty Clearing Station, France, of wounds received in action. In his thirty-second year, Private William Penwill, company stretcher bearer, Devon Regiment. Dearly loved husband of E. L. Penwill, Gogerddan Gardens , Bow St., S.O., and eldest son of Mr and Mrs Wm. Penwill, Thorpe, Surrey (formerly of Torquay). “Safe in the Homeland” (18.5.1917 Cambrian News)

PRIVATE PENWILL DIES FROM WOUNDS
Residents of Bow Street and Gogerddan will learn with deep regret of the death from wounds of Pte. William Penwill of the Devonshire Regiment. Pte. Penwill was head gardener of the Gogerddan Estate and was well-known in the surrounding country, and particularly in Aberystwyth for his work in connection with Wesley Church. He came to Aberystwyth about ten years ago, and threw himself into the church work with steady enthusiasm. His death is an untold loss to Wesley Church, where his work and influence were of the highest value. He was a preacher of remarkable knowledge and insight, the leader of two society classes and a teacher in the Sunday School. He held many offices in the Church, which he served with a perfect spirit, and to which he devoted exceptional gifts of heart and mind. It was characteristic of him that he volunteered as a stretcher-bearer, and in that self-sacrificing work he gave up his life.

About five years ago he married Miss Nellie Manning, who was at that, time in the employ of Messrs. Evans Bros., Pier-street. He leaves his wife and a little daughter Marjory. For some time he worked at Penoyre, near Brecon, where he was one of a band of gardeners who formed themselves into a mission in connection with the Wesleyan Church at Llanfaes. This mission did excellent work not only in Brecon but in the surrounding villages, and Mr. Penwill’s name is still held in the highest regard in that area, where his many good qualities were shown as at Aberystwyth in later years. Widespread sympathy is felt with his relatives and many friends.

18.5.1917 Cambrian News

Bedyddfaen bach yn St Pauls, Stryd y Baddon, Aberystwyth, a roddwyd gan weddw William Penwill er cof amdano.

Miniature font in St Pauls, Bath St., Aberystwyth, given by the widow of William Penwill in his memory.

5) D. E. Jones, Glanstewi

DAVID EDWARD JONES, Tynpynfarch, Penrhyn-coch.
Canadian Infantry (187612)
Ganed David ar 10 Ionawr 1886, yn fab i Jenkin ac Esther Jones.
Ymfudodd i Ganada cyn y rhyfel, ac ymrestru ar Hydref 20, 1915 yn Winnipeg ag Inffantri Canada. Fe’i danfonwyd i Loegr ac yna i Ffrainc i ymuno â Bataliwn 27, Inffantri Canada (Dinas Winnipeg), rhan o 6ed Brigâd, 2il Adran Canada.
Lladdwyd Preifat David yn Arras yn ystod Trydedd Frwydr y Scarpe, ar Fai 3, 1917. Roedd yn 37 mlwydd oed, ac fe’i cofir ar Gofeb Vimy, Ffrainc.

DAVID EDWARD JONES, Tynpynfarch, Penrhyn-coch. Canadian Infantry (187612)
David was born on 10 January 1886, the son of Jenkin and Esther Jones.
He emigrated to Canada prior to the war, and enlisted on 20 October 1915 at Winnipeg into the Canadian Infantry. David was posted to England, and then onto France joining the 27th Battalion, Canadian Infantry (City of Winnipeg), which was attached to 6th Brigade, 2nd Canadian Division.
Private David was killed at Arras during the Third Battle of the Scarpe, on 3 May 1917. He was 31 years old, and is commemorated on the Vimy Memorial, France.

6) W. J. James, Broncastellan

Mynwent y Garn / Cemetery

WILLIAM JOHN JAMES, Broncastellan, Penrhyn-coch
9th Reserve Battery, RFA

Ganed William yn 1894, yn fab i Evan a Mary James. Ymrestrodd yng Nghasnewydd ar Fawrth23, 1916 â’r Artileri Brenhinol, ac fe’i danfonwyd i 9fed Fatri Reserves, yr Artileri Maes Brenhinol.
Rhyddhawyd Preifat William ar Fawrth 30, 1917, oherwydd rhesymau meddygol yn deillio o’i hyfforddiant yn Preston.
Bu farw ar 23 Ebrill 1917, yn 25 mlwydd oed, ac fe’i claddwyd ym Mynwent Penygarn.

WILLIAM JOHN JAMES, Broncastellan, Penrhyn-coch 9th Reserve Battery, RFA

William born in 1894, the son of Evan and Mary James, enlisted at Newport on 23 March 1916 into the Royal Artillery, and was posted to the 9th Reserve Battery, Royal Field Artillery.
On 30 March 1917 Private William was discharged from the RFA as medically unfit, after having been found to have suffered badly during his training at Preston.
He died on 23 April 1917, aged 25 years, and is buried at Penygarn Cemetery.

7) R. Lewis, Brynhyfryd

Robert Lewis (1880–1917)

ROBERT LEWIS, Penrhyn-coch
(33234) King’s Liverpool Regiment
Ganed Robert yn Llanbadarn ym 1880. Roedd yn ŵr i Ethel M. Lewis.
Fe’i lladdwyd ym mrwydr Menin Road ar 29 Hydref 1917, yn 37 mlwydd oed.
Fe’i cofir ar Gofeb Tyne Cot.

ROBERT LEWIS, Penrhyn-coch
(33234) King’s Liverpool Regiment
Robert was born at Llanbadarn in 1880, and the husband of Ethel M. Lewis.
He was killed at the Battle of Menin Road on 29 October 1917, aged 37 years.
He is commemorated on the Tyne Cot Memorial.

8) B. A. Morris, Salem

Plac tu fewn Capel Salem / Plaque inside Salem Chapel

BENJAMIN ARTHUR MORRIS, Salem
(57051)
Mab i Lewis a Mary Morris oedd Benjamin, a gŵr Margaret J. Morris, Fair, View, Salisbury Road, Maesteg. Ymunodd Benjamin ym Mhenybont ar ogwr gyda Iwmyn Morgannwg. Symudodd i Ffrainc, tua diwedd 1916, gan ymuno â’r 14eg Bataliwn, Catrawd Gymreig, yn rhan o Frigâd 114, Rhan 38 (Cymru). Erbyn diwedd Awst cyrhaeddodd Morval, pentref dan warchae. Lladdwyd Benjamin yn ystod ymosodiad ar y pentref ar 1 Medi 1918.
Roedd yn 28 oed, ac fe’i claddwyd yn Morval, Mynwent Prydeinig, Ffrainc.

BENJAMIN ARTHUR MORRIS, Salem
(57051)
Benjamin was the son of Lewis and Mary Morris, and the husband of Margaret J. Morris, of Fair View, Salisbury Road, Maesteg. He enlisted at Bridgend into the Glamorgan Yeomanry, and was posted to France, probably late in 1916, joining the 14th Battalion, Welsh Regiment, which was attached to 114 Brigade, 38th (Welsh) Division. By the end of August the Division had reached Morval, a strongly defended village. Benjamin was killed during the attack on the village on 1 September 1918.
He was 28 years old, and is buried in Morval British Cemetery, France.

9) J. James, Llwyn

Mynwent y Garn / Garn cemetery

James James, Llwyn, Cwmerfyn, 15th Batt, Welsh Regiment (21227)
Mab Thomas a Sarah. Ymrestrodd yn Tonypandy â’r Carmarthen Pals Battalion, rhan o Frigâd 114, Adran (Gymreig) 38.
Lladdwyd L Cpl. James yn Coed Mametz ar 11 (10 ar y garreg fedd) Gorffennaf 1916.
Roedd yn 23 mlwydd oed, ac fe’i cofir ar Gofeb Thiepval, Ffrainc.
Gosodwyd  cofeb  i James yng Nghapel Bethlehem, Cwmerfyn, a symudwyd i fedd ei chwaer ym mynwent y Garn pan gaeuwyd y capel ar 15 Rhagfyr 2002.

James James, Llwyn, Cwmerfyn, 15th Batt, Welsh Regiment (21227)
Son of Thomas and Sarah. He enlisted at Tonypandy into the Carmarthen Pals battalion, attached to 114 Brigade, 38th (Welsh) Division.  
James was killed in Mametz Wood on 11 [10 ar y garreg fedd] July 1916. 
He was 23 years old, and is commemorated on the Thiepval Memorial, France.
There was also a memorial to James at Capel Bethlehem, Cwmerfyn, later removed to his sister’s grave in Garn cemetery on the closure of the chapel on 15 December 2002.

10) W. J. Davies, Cwmerfyn

William John Davies (1882–1916)

WILLIAM JOHN DAVIES, Cwmerfin Cottage, Cwmerfin
6th Battalion S. Wales Borderers (17280)
Mab oedd William i James a Margaret Davies, a gŵr Maggie Davies, Hyfrydle, Goginan.
Ymrestrodd yng Nghasnewydd, Mynwy, 6ed Fataliwn, Cyffinwyr De Cymru.
Lladdwyd Preifat William ar Somme ar Hydref 3, 1916.
Roedd yn 34 mlwydd oed, ac fe’i cofir ar Gofeb Thiepval, Ffrainc.

WILLIAM JOHN DAVIES, Cwmerfin Cottage, Cwmerfin
6th Battalion S. Wales Borderers (17280)
William was the son of James and Margaret Davies, and the husband of Maggie Davies, of Hyfrydle, Goginan.
He enlisted at Newport, Monmouth into the 6th Battalion, South Wales Borderers.
Private William was killed on the Somme on 3 October 1916. He was 34 years old, and is commemorated on the Thiepval Memorial, France.

11) H. Davies, Fronsaint

Henry Davies, mynwent Madog / Madog cemetery.

Henry Davies
Ymunodd â’r fyddin yn Ferndale, glanio yn Ffrainc ar 27 Gorffennaf 1915.  Lladdwyd Henry ym 1917.

Henry Davies
He enlisted at Ferndale into the army, and landed in France on 27 July 1915. Henry was killed in 1917.

Nid yw enw’r isod ar gofeb Penrhyn-coch / The following name is not recorded on the Penrhyn-coch memorial

Mynwent Horeb (ger y Festri) / Horeb Cemetery (by the Vestry)

Walter Lewis Jenkins, 3ydd peirannydd, mab ynghyfraith James James, Dolmaes Silo, Penrhyn-coch (gynt o’r Barri), a phriod Elizabeth Ann Jenkins, gollodd ei fywyd yn 32 oed, ar fwrdd y llong ‘SS Tangistan’ a suddwyd gan long danfor o’r Almaen ym môr y Gogledd 9 Mawrth 1915. Tower Hill Memorial, Llundain.
Suddwyd y llong ger Flamborough Head; boddwyd 37; achubwyd 1 yn unig – J. O’Toole.
www.wrecksite.eu

Walter Lewis Jenkins, third engineer, the son in law of James James, Dolmaes Silo, Penrhyn-coch (formerly Barry) and the wife of Elizabeth Ann Jenkins, lost his life at 32 years, on board the ship SS Tangistan, which was sunk by a German submarine in the North Sea on 9 March 1915. Commemorated at Tower Hill, London.

The ship sank off Flamborough Head; 37 were drowned; 1 only saved – J. O’Toole.
www.wrecksite.eu