Pobol y Topie : Bont-goch Lives, Richard E. Huws

Hanes difyr dros 100 o ddynion a merched a wnaeth gyfraniad i fywyd cyfoethog un o gymunedau gogledd Ceredigion,  ac eraill a anwyd yn Bont-goch  ac a  wnaeth eu cyfraniad y tu hwnt i Geredigion, mewn mannau eraill yng Nghymru, neu Loegr, ac mewn nifer o wledydd tramor.

Yn eu plith mae arlunwyr, athrawon, awduron, beirdd, bonedd, cenhadon, crefftwyr, ffermwyr, gweinidogion ac offeiriaid, milwyr, mwynwyr a pheirianwyr mwyngloddio, a detholiad o gymeriadau gwledig sy’n cynnwys ambell ecsentrig. 

Mae’r awdur wedi byw yn Bont-goch ers bron ugain mlynedd. Cyn ei ymddeoliad bu’n Bennaeth Gwasanaethau Darllen ac Ymholiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Testun dwyieithog (Cymraeg a Saesneg cyfochrog).  
168 pp. Clawr meddal /  168 pp. Paperback. 
Dyddiad Cyhoeddi: 9 Tachwedd 2020 / Publication date:  9 November 2020
Pris: £12-00 / Price: £12.00
ISBN: 978-1-5272-7577-5

Bydd y gyfrol ar gael mewn rhai siopau lleol, siopau llyfrau, ac ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru www.gwales.com

The fascinating story of over 100 men and women who shaped the life of a small community in north Ceredigion whilst others left Ceredigion to make their contribution in other parts of Wales, England, and in a number of foreign countries. 

Persons noted include artists, authors, clergymen, craftsmen, farmers, gentry, miners and mining engineers, missionaries, poets, politicians, schoolteachers, soldiers and a selection of rural characters including the odd eccentric.

The author has lived in Bont-goch for nearly twenty years. Prior to his retirement he was Head of Reader & Enquiry Services at the National Library of Wales, Aberystwyth.

Bilingual (Welsh and English parallel text) 
168 pp. Clawr meddal /  168 pp. Paperback. 
Dyddiad Cyhoeddi: 9 Tachwedd 2020 / Publication date:  9 November 2020
Pris: £12-00 / Price: £12.00
ISBN: 978-1-5272-7577-5

The book will available in some local shops, bookshops, and on the Books Council of Wales website www.gwales.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s