Cymdeithas y Penrhyn: Dafydd Morris Jones

Testun y sgwrs: A oes dyfodol i ffermwyr yr ucheldir?

Taith Cymdeithas y Penrhyn 2022

Taith Cymdeithas y Penrhyn wedi cyrraedd Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant – mewn pryd i weld y cerflun o’r Esgob William Morgan yn cael ei osod yn ei le y tu mewn i’r eglwys. Roedd wedi bod y tu allan i’r eglwys ers 2012 pan y’i dadorchuddiwyd gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Members of Cymdeithas y Penrhyn in Llanrhaeadr-ym-Mochnant Church. They arrived just in time to witness the sculpture of Bishop William Morgan being relocated inside the church. It had stood outside the church since 2012 when it was unveiled by First Minister Carwyn Jones.

Yr Esgob William Morgan yn ei le y tu mewn i Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant.
Y cerflunydd yw Barry Davies.

Cymdeithas y Penrhyn: Rhuanedd Richards