Taith Cymdeithas y Penrhyn 2022

Taith Cymdeithas y Penrhyn wedi cyrraedd Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant – mewn pryd i weld y cerflun o’r Esgob William Morgan yn cael ei osod yn ei le y tu mewn i’r eglwys. Roedd wedi bod y tu allan i’r eglwys ers 2012 pan y’i dadorchuddiwyd gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Members of Cymdeithas y Penrhyn in Llanrhaeadr-ym-Mochnant Church. They arrived just in time to witness the sculpture of Bishop William Morgan being relocated inside the church. It had stood outside the church since 2012 when it was unveiled by First Minister Carwyn Jones.

Yr Esgob William Morgan yn ei le y tu mewn i Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant.
Y cerflunydd yw Barry Davies.

Cyngor Sir Ceredigion / County Council: Trefeurig

Llongyfarchiadau
i Caryl Roberts!

Congratulations
to Caryl Roberts!

Cyng. / Clr. Caryl Roberts

Diolch i Dai Mason am ei wasanaeth dros y degawd diwethaf.

Thanks to Dai Mason for his service over the last decade.

Pasg Hapus! / Happy Easter!

Dydd Gwener Groglith:
Cantorion Penrhyn-coch yn canu o gwmpas y pentref i rai sy’n gaeth i’w cartrefi.

Good Friday:
Penrhyn-coch singers on their way around the village singing to the housebound.

Etholiad / Election 2022 (1)

Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council

Mae’r canlynol wedi’u hethol heb wrthwynebiad fel Cynghorwyr Cymuned Trefeurig :

The following have been duly elected as Community Councillors for Trefeurig without a contest:

Enw / NameDisgrifiad / Description
Emlyn, LowriAnnibynnol / Independent
Evans, Mel
James, Delyth MaryPlaid Cymru / The Party of Wales
James, Shan
Owen, Robert RichardPlaid Cymru / The Party of Wales
Price, Gwenan
Reynolds, Eirian WynIndependent

Cefnogwch y Parc / Support the Park