Cymorth ariannol / Financial assistance

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL
5 MAES LLANIO
BLAENPLWYF
ABERYSTWYTH
CEREDIGION
SY23 4DD
Clerctrefeurig@gmail.com

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol.  Mi fydd y ceisiadau yn cael eu hystyried yn y cyfarfod sydd i’w gynnal nos Fawrth 16 Chwefror 2021.  Gofynnir i bawb gynnwys y cyfrifon ariannol diweddaraf.

Meinir Jenkins, clerc

Applications for financial assistance are invited.  The applications will be considered in the meeting due to be held 16 February 2021.  Please enclose a copy of the latest financial accounts.

Meinir Jenkins, clerk

Sul y Cofio : Remembrance Sunday

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL

Yn anffodus, oherwydd pandemig Covid-19 ni fydd Cyngor Cymuned Trefeurig yn trefnu gwasanaeth Sul y Cofio wrth y gofgolofn eleni.

Regrettably, due to the Covid-19 pandemic Trefeurig Community Council will not be organizing a Remembrance Service at the war memorial this year.

Delyth James
Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig
22.10.20