Galw am Gynghorwyr / Call for Councillors

Hysbysiad Cyhoeddus

CYNGOR CYMUNED
TREFEURIG

Hysbysir drwy hyn fod yna
2 sedd wag achlysurol ar gyfer
swydd Cynghorydd ar Gyngor
Gymuned Trefeurig

Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal
etholiadol Cyngor Cymuned
Trefeurig ofyn am etholiad i lenwi’r 2
sedd wag drwy hysbysiad yn
ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i
drosglwyddo i mi yn Neuadd
Cyngor Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA, ar 09/03/2022 neu cyn hynny.
DYDDIEDIG 17/02/2022

Public Notice

TREFFEURIG
COMMUNITY COUNCIL

Notice is hereby given that there are
2 casual vacancies in the office
of Councillor on the Trefeurig
Community Council

Any ten electors of the electoral
area of Trefeurig Community Council may request
an election to fill the 2 vacancies by
notice in writing, addressed and
delivered to me at Neuadd Cyngor
Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA on, or before
09/03/2022
DYDDIEDIG 17/02/2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s