Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council

Gwahoddir cwmnioedd Datblygu Gwefannau i gynnig am gynllunio a chynnal safle gwe i Gyngor Cymuned Trefeurig.

Dylai’r sawl sydd am gynnig ddangos eu profiad o’r math hwn o waith trwy nodi’r cyfnod y maent wedi gweithredu yn y maes ac enwi tri o’u cwsmeriaid yn y Sector Cyhoeddus y gall Cyngor Trefeurig gael mynediad i’w gwefannau.

Dylai cais i dendro gyrraedd y Clerc erbyn 30 Hydref fan bellaf.


Dylid anfon ceisiadau i’r Clerc trwy e-bost at clerctrefeurig@gmail.com

Web Design companies are invited to tender for the design and hosting of a web site for Cyngor Cymuned Trefeurig.

Prospective tenderers should indicate their experience of this type of work by showing the length of time they have operated in the field and provide the names of three of their Public Sector customers whose web sites can be accessed by the Council.

Requests to tender should be received by the Clerk no later than 30 October.

Requests should be made to the Clerk by e-mail at clerctrefeurig@gmail.com