Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council: 22/11/22

AGENDA

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 22 NOVEMBER  2022 7PM IN HOREB VESTRY

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 22 TACHWEDD 2022 7YH YN FESTRI HOREB

              CHAIRMAN’S ADDRESS/CYFLWYNIAD Y CADEIRYDD
63          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU
64          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB
65          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 18 OCTOBER 2022
COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 18 HYDREF 2022
66          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI
67          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH
53          PLANNING/CYNLLLUNIO
68          CYLLID/FINANCE
69          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/
ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD
70          ADRODDIAD GAN CYNGHORYDD SIR/REPORT FROM COUNTY COUNCIL
71          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL
72          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council

Time: Nov 22, 2022 07:00 PM London

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86186092228

Meeting ID: 861 8609 2228

One tap mobile

+442034815240,,86186092228# United Kingdom

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s