Wythnos Cymorth Cristnogol Mai 14-20/ Christian Aid Week 14-20 May

Cyfrannwch yma /Donate here:

Os ydych am gyfrannu at Gymorth Cristnogol drwy gasgliad Penrhyn-coch ond ddim am wneud ar y We gellwch anfon siec yn daladwy i ‘Cymorth Cristnogol’ at Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3HE neu Eglwys Sant Ioan, d/o Y Ficerdy, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP. Gellwch holi am ffurflen rhodd gymorth os yw’n berthnasol. Mae blychau casglu yn y Swyddfa Bost ac yn y Garej.

If you wish to donate to the Penrhyn-coch collection but do not wish to give on this page you may send a cheque payable to ‘Christian Aid’ to Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3HE or St John’s Church, c/o Y Ficerdy, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP. You may request a gift aid form if relevant. Collection boxes are also provided at the Post Office and the Garage.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s