Amser i glirio’r wardrob! / Time to clear out the wardrobe!

Mae’n siwr fod rhai ohonoch wedi sylwi ar ychwanegiad lliwgar iawn o flaen y garej!
Mae elusen Nisa Making a Difference Locally wedi lansio menter newydd i helpu busnesau i godi arian ar gyfer elusennau lleol ar ffurf banciau dillad.
Er mwyn gwneud defnydd gwell o’ch hen ddillad, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a hefyd ein helpu i gyfrannu at achosion lleol, defnyddiwch fanc dillad Tymawr.
Dyma gyfle perffaith i glirio’ch wardrob a chyfrannu at achosion lleol yr un pryd!

Some of you may have spotted a new and very pink addition to the forecourt .
Nisa’s Making a Difference Locally charity has launched a new initiative to help retailers to raise additional funds for local causes, in the form of clothes banks.
Designed to put communities unwanted clothes to better use, reduce environmental impact and also increase stores MADL funds to donate locally, charity clothing bank is now available at Nisa Local Tymawr.
What a perfect opportunity to have a clean out of your wardrobe and make a difference locally