Pasg Hapus! / Happy Easter!

Dydd Gwener Groglith:
Cantorion Penrhyn-coch yn canu o gwmpas y pentref i rai sy’n gaeth i’w cartrefi.

Good Friday:
Penrhyn-coch singers on their way around the village singing to the housebound.