Llyfr newydd am awdur lleol / Local author

Roedd Marguerite Caradoc Evans yn byw ym Mhenrhyn-coch 1946-52 yn Heddle (Dolwen heddiw – y bungalow cyntaf ar y chwith wrth ddod at y pentref – heibio
Panteg).

Marguerite Caradoc Evans lived in Penrhyn-coch 1946-52 at Heddle (Dolwen today – first bungalow on the left towards the village after Panteg).

Dyddiadur 1945 Diary