Cadair arall i Judith! / Another Chair for Judith!

Englyn cyfarch i’r bardd buddugol, Parch. Judith Morris:

YR ANGOR A WNAETH GYDIO
DY AWEN TRA YN LLIFO,
EIN LLONGYFARCHION WRTH IT’ DDOD
A CHLOD AM BERL DIGURO. gan Emyr Davies