Addurno ffenest Pasg / Easter window decorating

Mae Brownis Penrhyncoch wedi bod yn brysur dros yr wythnosau dwetha yn crefftio eitemau i rhoi yn ffenest eu cartref ar gyfer y Pasg ac rydym yn meddwl fyddai yn hyfryd os fyddai eraill yn addurno eu ffenestri. Byddai yn hyfryd cerdded o amgylch y pentref yn gweld y ffenestri yma. Byddai yn rhywbeth i’r plant wneud wythnos hyn a nesaf.

Ymunwch gyda ni am bach o hwyl ac i godi gwen ar wyneb pobl wrth fynd allan.

Penrhyncoch Brownies have been busy over the last few weeks creating crafting items to decorate a window in their home for Easter and we think it would be a great idea for anyone to join us in decorating their window. It would be lovely to be able to walk around the village and spot these windows. It would be something for the children to do this week and next week .

So, join in for some fun and to bring a smile to people’s faces as they walk.