Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council 20.9.22

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 20 SEPTEMBER 2022 7PM
IN PENRHYNCOCH VILLAGE HALL

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 20 MEDI 2022 7YH
YN NEUADD Y PENRHYN
AGENDA

37          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU

38          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB

39          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 26 JULY 2022 / COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 26 GORFFENNAF 2022

40          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI

41          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH

42          PLANNING / CYNLLLUNIO

43          CYLLID/FINANCE

44          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/ ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD

45          CO OPTION OF NEW COUNCILLORSFOR COMMUNITY COUNCILS / CYD OPSIWN O GYNGHORWYR

46          REMEMBERANCE SUNDAY / SUL Y COFIO

47          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL

36          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Dilynwch y linc isod i ymuno a’r cyfarfod yn rhithiol / Please follow the link below to join the meeting virtually:

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting:

Topic: CYNGOR CYMUNED TREFEURIG
Time: Sep 20, 2022 07:00 PM London
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83354192052?pwd=ZmZaTkxzWUVGUVhoQ283SldtMjdJdz09

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

One tap mobile

+442034815240,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

+442039017895,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

Dial by your location

+44 203 481 5240 United Kingdom
+44 203 901 7895 United Kingdom
+44 208 080 6591 United Kingdom
+44 208 080 6592 United Kingdom
+44 330 088 5830 United Kingdom
+44 131 460 1196 United Kingdom
+44 203 481 5237 United Kingdom

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s