Coed tân / Firewood

Gofynnwyd i ni (Arbcore, Pen-bont Rhydybeddau) gael gwared â’r coed ynn yn y parc ym Mhen-bont Rhydybeddau. Mae’r coed hyn wedi’u heintio â Chalara (Ash Dieback).
Byddwn yn gwneud y gwaith am ddim, a bydd tipyn o goed tân ar gael wedi inni orffen. Byddwn yn gadael y logiau mewn man diogel i drigolion lleol eu casglu. Mae croeso ichi helpu eich hunain, ac os oes modd ichi wneud cyfraniad i’r gronfa gymunedol byddem yn ddiolchgar (Carolyn Griffiths, trysorydd).
Gofynnwn yn garedig ichi gymryd yr hyn sydd ei angen arnoch fel bod digon ar gael i’r trigolion lleol.

We (Arbcore, Pen-bont Rhydybeddau) have been asked to dismantle the Ash trees in the park at Pen-bont Rhydybeddau. These trees are infected with Chalara (Ash Dieback disease).
The work is to be carried out free of charge. There will be a quantity of good firewood created from the work. We will be leaving the logs in a safe way for locals to collect. Anyone collecting and able to give a donation to the community fund should do so (Carolyn Griffiths, treasurer).
If a collector cannot afford to do so, please still help yourself. We ask that everyone takes just what they need and leaves the rest for another local.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s