Eisteddfod gadeiriol Penrhyn-coch 2023 (3)

CANLYNIADAU NOS WENER (LLEOL)

Cynradd

3 Unawd (Dosbarth Derbyn) 1 Eve Thomas 2 Ania Hughes 3 Leisia Davies

4 Unawd (Blwyddyn 1-2) 1 Isla Dimmack 2 Casi Roberts 3 Sion Gibson

5 Unawd (Blwyddyn 3-4) 1 Kaeden Cornell 2 Poppy Canning 3 Bella Reiss Greenhouse

6 Unawd (Blwyddyn 5-6) 1 Twm Williams 2 Rhys Mills 3 Harrison Hughes ac Anwen Ingram

7 Unawd Offeryn Cerdd (cynradd) 1 Kai Jakubek 2 Iona Parry 3 Jac Jenkins

8 Unawd Ysgol Uwchradd Dim cystadlu

9 Unawd Offeryn Cerdd (Ysgol Uwchradd) Dim cystadlu

10 Llefaru (Dosbarth Derbyn) 1 Oscar Makaruk 2 Leisia Davies 3 Jac Harding

11 Llefaru (Blwyddyn 1-2) 1 Sion Gibson 2 Isla-Rose Swift 3 Isla Dimmack ac Olivia Dowse

12 Llefaru (Blwyddyn 3-4) 1 Iona Parry 2 Mabli ap Llywelyn 3 Kai Jakubek a Talys Price

13 Llefaru (Blwyddyn 5-6) 1 Jac Jenkins 2 Harrison Hughes 3 Llinos Rowlands

14 Llefaru Ysgol Uwchradd. Dim cystadlu

15 Parti Canu 1 Stewi a Rheidol 2 Seilo a Melindwr

16 Parti Llefaru 1 Stewi a Rheidol 2 Seilo a Melindwr

17 Sgen ti dalent 1. Parti Dawns Ysgol Penrhyn-coch a Pharti Llefaru Ysgol Pen-llwyn 2. Ava, Talys a Bella; ac Ifan Ellis

Tlws yr Ifanc (dan 25 oed): Elin Pierce Williams, Bow Street

CANLYNIADAU DYDD SADWRN

Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Neb yn cystadlu

Llefaru Dosbarth Derbyn ac Iau: Neb yn cystadlu

Unawd Blwyddyn 1: 1 Sion Gibson, Penrhyn-coch 2 Leusa Myfanwy, Clarach

Llefaru Blwyddyn 1: 1 Llew Salisbury, Aberystwyth Cydradd 2 Sion Gibson, Penrhyn-coch a Hanna Guy, Caerdydd

Unawd Blwyddyn 3 a 4: 1 Nanw Melangell, Cwrtnewydd 2 Elinor Jenkins, Clarach

Llefaru Blwyddyn 3 a 4: 1 Elsa Aneurin, Llanfihangel-y-creuddyn a Nanw Melangell, Cwrtnewydd 2 Now Schiavone, Aberystwyth

Unawd Blwyddyn 5 a 6: 1 Mirain Evans, Llandre

Llefaru Blwyddyn 5 a 6: 1 Moi Schiavone, Aberystwyth 2 Meia Elin, Llanfihangel-y-Creuddyn 3 Mirain Evans, Llandre

Unawd Ysgol Uwchradd: 1 Ioan Mabbutt, Aberystwyth 2 Owen Jac, Rhydyfelin 3 Cayden Holmes, Penrhyn-coch

Llefaru Ysgol Uwchradd: 1 Elan Mabbutt, Aberystwyth

Unawd Cerdd dant dan 18 oed: 1 Meia Elin, Llanfihangel-y-Creuddyn 2 Nanw Melangell, Cwrtnewydd 3 Mirain Evans, Llandre

Unawd Alaw Werin dan 18 oed (digyfeiliant): 1 Ioan Mabbutt, Aberystwyth 2 Mirain Evans, Llandre 3 Meia Elin, Llanfihangel-y-Creuddyn, Owen Jac, Rhydyfelin a Nanw Melangell, Cwrtnewydd

Unawd Offeryn Cerdd dan 18 oed: 1 Wil Guy, Caerdydd

Unawd 18–30: 1 Beca Williams, Rhydyfelin

Llefaru 18–30: Neb yn cystadlu

Unawd Sioe Gerdd dan 30 oed: 1 Beca Williams, Rhydyfelin 2 Gwen Gibson, Penrhyn-coch

Canu Emyn dros 60 oed: 1 Gwyn Jones, Llanafan

Alaw Werin (Agored): Cydradd 1 Greg Roberts, Penrhyn-coch a Beca Williams, Rhydyfelin

Ensemble Lleisiol: 1 Bois y Crysa Siec (Barry, Efan a Greg)

Llefaru i ddysgwyr: Neb yn cystadlu

Parti canu: 1 Rhieni ac athrawon Penrhyn-coch a Pen-llwyn

Parti Llefaru (Agored): Drudwns Aber

Côr: Dim cystadlu

Sgen Ti Dalent?: 1 Gwen Gibson ac Amelia Welsby (Deuawd)

Unawd Gymraeg: 1 Barry Powell, Llanfihangel-y-creuddyn 2 Efan Williams, Lledrod 3 Gwyn Jones, Llanafan

Her Adroddiad (Agored): 1 Maria Evans, Caerfyrddin

Her Unawd – Hunan Ddewisiad: 1 Efan Williams, Lledrod 2 Barry Powell, Llanfihangel-y-creuddyn 3 Greg Roberts, Penrhyn-coch

LLENYDDOL

Cadair: Morgan Owen, Rhydyfelin

Englyn: Vernon Jones, Bow Street

Telyneg: Vernon Jones, Bow Street

Cerdd benrhydd: Y Parchg Judith Morris, Penrhyn-coch

Brawddeg: Aled Evans, Trisant

Stori fer: Anwen Pierce, Bow Street

Erthygl: Carys Briddon, Tre’r-ddôl

Adolygiad: Dim cystadlu

Limerig: Myfanwy Roberts, Llanrwst

Tlws yr Ifanc (Llenyddol): Elin Pierce Williams, Bow Street

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s