Eglwys Sant Ioan / S John’s Church

Eglwys S Ioan / St John’s Church

Mae Eglwys Sant Ioan wedi bod yn lle i Gristionogion addoli ers 1881.
Mae’r gwasanaethau yn ôl trefn yr Eglwys yng Nghymru ac estynnir croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid, ymwelwyr a phlant.

St John’s has been a place of Christian worship since 1881.
The services are according to the rites of the Church in Wales and a warm welcome is extended to all new residents, visitors and children.

Gwyl Coed Nadolig / Christmas Tree Festival