Eglwys Sant Ioan / S John’s Church

Myfyrdod ar gyfer yr Adfent 2

(gallwch wrando ar y Myfyrdodau dyddiol ar dudalen AWL BRO PADARN ar Facebook)

Reflection for Advent 2

(to listen to the daily Reflections go to the AWL Bro Padarn page on Facebook)

Myfyrdod ar gyfer yr Adfent 1

Reflection for Advent 1


Eglwys S Ioan / St John’s Church

Mae Eglwys Sant Ioan wedi bod yn lle i Gristionogion addoli ers 1881.
Mae’r gwasanaethau yn ôl trefn yr Eglwys yng Nghymru ac estynnir croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid, ymwelwyr a phlant.

St John’s has been a place of Christian worship since 1881.
The services are according to the rites of the Church in Wales and a warm welcome is extended to all new residents, visitors and children.