Gŵyl coed Nadolig / Christmas tree festival

2014: Gwledydd / Countries

2015: Ailgylchu / Recycling

Coeden or 1920au / A decorated tree from the 1920s

2016: Bwydo’r Byd / Feed the World

2017: PANTO

2018: ANGYLION / ANGELS

2019

Ni roddwyd testun penodol y tro hwn, gan roi cyfle i bawb ddefnyddio’u dychymyg.

No particular theme was given this year giving everyone a chance to use their imagination.