Siaradwyr: 1987–2020

Rhestr o’r Swyddogion, Siaradwyr, Teithiau 1987–2020

Teithiau

Y dechreuadau…

Nos Fawrth, Hydref 6 (1987) sefydlwyd Cymdeithas Ddiwylliannol yn Mhenrhyn-coch pryd etholwyd y swyddogion canlynol. Cadeirydd: Dr David Jenkins; ysgrifennydd: Ceris Gruffudd; trysorydd: William Howells.
Cynhelir dau gyfarfod, a fydd yn agored i bawb, cyn y Nadolig.
Nos Lun, 9 Tachwedd bydd Eigra Lewis Roberts yn sôn am ‘Fyd Minafon’, ac ar nos Lun 7 Rhagfyr daw Dic Jones i ‘Drafod cerddi’. Festri Horeb fydd y man cyfarfod a dechreuir am 7.30.

Y Tincer Hydref 1987, tud. 8
Y gynulleidfa gyntaf, 9 Tachwedd 1987.
Yr aelodau yn mwynhau sgwrs Gwyn Erfyl, Cinio Cymdeithas y Penrhyn, Mawrth 1991

Rhaglenni: