Teithiau: 1990–2019

Y daith gyntaf i Rydwilym (1990)

1992

Ceredigion

Arweinydd y daith: Dr John Davies
Castell Cilgerran

2008

Cwm Tawe

Arwel Michael

2009

Sir Fôn

Gwilym Trefor Jones

2010

Bro Morgannwg

Iorwerth Davies

2011

2012

Blaenau Gwent

Frank Olding

2013

Treffynnon

Gron Ellis

2014

Machynlleth, Sycharth, Eglwys Llansilin, Abaty Glyn y Groes, Corwen

Gruffydd Aled Williams

2015

De sir Benfro

Dyfed Elis Gruffydd

2016

Maelor Cymraeg a Maelor Saesneg

Gareth Vaughan Williams

2017

Dilyn ôl traed T. Llew Jones

Jon Meirion Jones

2018

Penrhyn Llŷn

Myrddin ap Dafydd

2019

Sir Gaerfyrddin

Peter Hughes Griffiths

2020

Cofid-19!