Cwmerfyn

Cwmerfyn Lead Mine: Coflein

Cwmerfyn: Cadw

Capel Bethlehem (MC / CM)

Capel Siloa (Ann. / Indep.)

Diolch i / Thanks to Erwyd Howells


Lluniau (isod) / Photographs (below) : diolch yn fawr/ many thanks to Sheila James

1973 Priodas aur / Golden Wedding: Lewis a Mary Ellen James. Yn eistedd / seated: Mair Mason, Sheila James, Abertawe, David W. James, P’coch; Yn sefyll rhes ganol / standing middle row: Laura ac Emrys James, Abertawe; Lewis a Mary Ellen James, Hafod, Cwmerfyn; Marged Mary Morris, Lletyspence; Harriet Evans, Lletyspence; Dorothy Williams, Llanbadarn; ?; Peter Davies, Goginan; Anna Mary James, P’coch; Hilda Mason, New Inn; y 3edd res yn sefyll / 3rd row standing: J. Stephen James, Abertawe; David Edwards, P’coch.