1 1863–1918

C. J. Ivory, Prifathro / Headmaster 5.4.1863–1902

1901


RHES FLAEN / FRONT ROW: Robert Lewis Evans, tad Ceredig ac Elfed Evans’s father; 2. ?; 3. Alice Evans, ei chwaer / sister

Prifathrawes / Headmistress: Miss Jane Jones, 1902–07

1918

Ysgol Penrhyn-coch, c. 1918
RHES GEFN / BACK ROW 1. Ceredig Davies; 2. George Wynstanley; 3. Hector Hamer; 4. Owen Jones; 5. Glyn Richards; 6. Douglas Williams
RHES FLAEN / FRONT ROW 1. Fred Evans; 2. Herbert Evans; 3. William Wynstanley; 4. Thomas Jenkins; 5. J. Richard Lloyd