6 Emyr Pugh-Evans, 2002–16

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2002–07.2003

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2003–07.2004

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2004–07.2005

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2005–07.2006

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2006–07.2007

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2007–12.2007

Ionawr 2008 ymlaen gweler Y TINCER / January 2008 onwards see Y TINCER