5 Alun John, 1988–2002

Alun John, Prifathro / Headmaster 1988–2002

Dim dyddiad / No date:

O’r Tincer:
(Tynnwyd y mwyafrif o’r lluniau gan y diweddar Hugh Jones)

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1988–07.1989

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1989–07.1990

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1990–07.1991

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1991–07.1992

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1992–07.1993

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1993–07.1994

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1994–07.1995

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1995–07.1996

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1996–07.1997

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1997–07.1998

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1998–07.1999

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1999–07.2000

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2000–07.2001

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.2001–07.2002