4 Trevor Evans, 1977–88

Trevor Evans, Prifathro / Headmaster 1977–88

Mrs Williams, Miss Jones, Mr Trevor Evans, Mrs Elizabeth Evans
RHES GEFN / BACK ROW 1. Gwion Lewis; 2. Robert Evans; 3. Elizabeth Read; 4. Karen Morgan; 5. Mary Francis; 6. Kraig Pugh; 7. Philip Richards; 8. ?; 9. Alun Price; 10. Lisa Humphreys; 11. Cerys Humphreys RHES / ROW 6 1. Catrin Jones; 2. Nick Wilkins; 3. Anthony ?; 4. Charlotte Read; 5. Nia Morgan; 6. Simon Jones; 7. ?; 8. Alastair Maltman; 9. Karen Hughes; 10. Sioned Thomas; 11. Adrian Paddock; 12. Mark Jones RHES / ROW 5 1. Mark Egan; 2. Rhys Dobson; 3. Richard Jeremiah; 4. Sion James; 5. Louise Foley; 6. Nicholas Foley; 7. Iestyn Morgan; 8. Nicholas Hughes; 9. James Scurlock; 10. Rhys Teifi Davies; 11. Jason Davies; 12. Shane ? RHES / ROW 4 1. Amy Davies; 2. Emma Egan; 3. Charlotte Francis; 4. Sarah Morgan; 5. Nicola Chapman; 6. Ellen Davies; 7. Lynne Hughes; 8. Nicola Harding; 9. Laura Harding; 10. Rhian Haf Williams; 11. Dylan James; 12. Meilyr Howells RHES / ROW 3 1. Mrs Eirian Morgan; 2. Mrs Scurlock; 3. Miss Megan Jones; 4. Mrs Elizabeth Evans; 5. Mr Trevor Evans; 6. Mrs Llywela Williams; 7. Mrs Barbara Paddock; 8. Mrs Frances Foley; 9. Mrs Prysorwen Davies; 10. Emily Maltman RHES / ROW 2 1. Anna Harding; 2. Rhys Jeremiah; 3. Lucy Bennett; 4. David Jones; 5. Kim Davies; 6. Carys Evans; 7. Gareth ap Rhisiart Williams; 8. Caryl Thomas; 9. Gareth Lathwood; 10. Joanna Lewis; 11. ?; 12. Eleanor Francis RHES FLAEN/ FRONT ROW 1. Jamie Hughes; 2. Sara Lathwood; 3. ?; 4. Sara Jones; 5. Nia Davies; 6. Elin Davies; 7. Ruth Evans; 8. Bethan Jenkins; 9. Simon Morgan
RHES GEFN / BACK ROW 1. Rhydian Hughes; 2. Dyfed Evans; 3. Aneurin Thomas; 4. Gary Lewis; 5. Magnus Wallace; 6. Craig Edwards RHES FLAEN / FRONT ROW 1. Huw Evans; 2. Matthew Bishop; 3. Carwyn Jenkins; 4. Philip Ralphs 5. Thomas Booth
RHES GEFN / BACK ROW 1. Andrew Thacker; 2. Wayne Smith; 3. Geraint Jenkins; 4. David Rogerson; 5. Mark Hemingway; 6. Gary Lewis RHES FLAEN / FRONT ROW 1. Andrew Allsopp; 2. David Ian Thomas; 3. Hywel Griffiths; 4. Carwyn Jenkins; 5. Huw Evans

O’r Tincer: 1977–88
(Tynnwyd y mwyafrif o’r lluniau gan y diweddar Hugh Jones)

Blwyddyn Ysgol / School Year 9.1977–7.1978

Blwyddyn Ysgol / School year 9.1978–7.1979

Blwyddyn Ysgol / School Year 9.1979–7.1980

Blwyddyn Ysgol / School Year 9.1980–7.1981

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1981–07.1982

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1982–07.1983

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1983–07.1984

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1984–07.1985

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1985–07.1986

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1986–07.1987

Blwyddyn Ysgol / School Year 09.1987–07.1988