Horeb: Hanes

Horeb a Robert ap Gwilym Ddu, M. Euronwy James

Rhai o’r Gweinidogion


Clawr Rhaglen Eisteddfod a gynhaliwyd yn Horeb, Dydd Nadolig, 1869. Yr Ysgrifennydd oedd William James, Garth.

Eisteddfod Fawreddog, Dydd Nadolig, 1912. Y Llywydd oedd Syr Edward J. Webley Parry-Pryse, Gogerddan. Y Cyfarfod i ddechrau am 5.30.
“2 filltir o Bow Street Station”!