Eisteddfod: Y Cadeirio a Thlws yr Ifanc

Beirdd y Gadair 1964–2019

1964 Miss June Kenny, Aberystwyth
1965 John Rees, Mallwyd
1966 Vernon Jones, Bow Street
1967 Carellio Morgan, Aberystwyth
1968 Brynmor Jones, Aberystwyth
1969 Alwyn Thomas, Llanbedr Pont Steffan
1970 Y Parchg S. Idris Evans, Henllan, Llandysul
1971 Rhys Jones, Penrhyn-coch
1972 D.S. Jones, Llanfarian
1973 Huw Ceiriog, Aber-ffrwd
1974 D.H. Culpitt, Cefneithin
1975 Ifor Davies, Aberystwyth
1976 Ifor Davies, Aberystwyth
1977 Y Parchg Gwyn Evans, Aberystwyth
1978 Y Parchg Gwyn Evans, Aberystwyth
1979 *Dim cofnod pwy enillodd*
1980 Islwyn Edwards, Cwm-ann
1981 Islwyn Edwards, Cwm-ann
1982 T. Gwynn Jones, Caerfyrddin
1983 Y Parchg Brinley Thomas, Pencader
1984 Alwyn Thomas, Talgarreg
1985 Ifan Gruffydd, Tregaron
1986 Huw Huws, Dolau
1987 Y Parchg Gwyn Evans, Aberystwyth
1988 Ifor Davies, Aberystwyth
1989 Y Parchg O.T. Evans, Aberystwyth
1990 David Jones, Tal-y-bont
1991 Mrs M.B. Morgan, Llanrhystud
1992 Alwyn Thomas, Talgarreg
1993 Brynmor Jones, Aberystwyth
1994 Alwyn Thomas, Talgarreg
1995 Anwen James, Llangeitho
1996 Graham Williams, Rhiwfawr
1997 Y Parchg Peter Thomas, Penrhyn-coch ac Aberystwyth
1998 Y Parchg Peter Thomas, Penrhyn-coch ac Aberystwyth
1999 Y Parchg Peter Thomas, Penrhyn-coch ac Aberystwyth
2000 Anwen James, Llangeitho
2001 Gohiriwyd oherwydd clwyf y traed a’r genau
2002 Mrs Dilys Baker, Llanrhystud
2003 Graham Williams, Rhiwfawr
2004 Richard Llwyd Jones, Bethel, Caernarfon
2005 Graham Williams, Rhiwfawr
2006 Beynon Phillips, Brechfa
2007 Anwen Mai Pierce, Bow Street
2008 Rocet Arwel Jones, Aberystwyth
2009 Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon
2010 Anwen Mai Pierce, Bow Street
2011 Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon
2012 John Meurig Edwards, Aberhonddu
2013 John Meurig Edwards, Aberhonddu
2014 Anwen James, Aberystwyth
2015 Anwen Mai Pierce, Bow Street
2016 Emyr Jones, Caerdydd
2017 Les Barker, Bwlch-gwyn
2018 Judith Musker-Turner
2019 Emyr Jones, Caerdydd

Lluniau o Feirdd y Gadair 1964 ymlaen:

Cerddi i Gyfarch Bardd 1964: June Kenny

Lluniau o Feirdd y Gadair ers 2008:

Cerdd y Gadair 2008 Rhyddid, Rocet Arwel Jones
Cerdd y Gadair 2009 Taith, Osian Rowlands

Enillwyr Tlws yr Ifanc 2004–19

2004 Rhiannon Heledd Williams, Llanfrothen
2005 Cemlyn Davies, Penrhyn-coch
2006 Trystan Davies, Penrhyn-coch
2007 Carys Mair Davies, Llanbadarn Fawr
2008 Carys Mair Davies, Llanbadarn Fawr
2009 Eilir Pryse, Aberystwyth(Cerddorol)
2010 Megan Lewis, Llanfihangel-y-Creuddyn
2011 Eurion Jones Williams, Cwm-ann (Cerddorol)
2012 Awel Prys Evans, Llanfachreth, Dolgellau
2013 Eilir Pryse, Aberystwyth (Cerddorol)
2014 Bryn Griffiths, Aberaeron
2015 Meleri Pryse, Aberystwyth (Cerddorol)
2016 Gwen Down, Aberystwyth
2017 Llŷr Wyn Williams, Bwlchtocyn, Aber-soch
2018 Angharad Llewelyn Ellis, Tremadog
2019 Siwan George, Lledrod

Lluniau o’r Enillwyr ers 2008: