Cylch Meithrin Trefeurig

Mae gan Cylch Meithrin Trefeurig sesiynau ar gael i blant ar ôl gwyliau’r Pasg 2021. Os hoffech chi archebu unrhyw sesiynau, cysylltwch â ni gan fod lleoedd yn llenwi.
Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07527035190
neu e-bostiwch cmtrefeurig@gmail.com

Cylch Meithrin Trefeurig has sessions for children after the Easter holidays 2021. If you would like to order any sessions:
please contact: 07527035190
or email:cmtrefeurig@gmail.com