Ysgol Trefeurig

1920

1920 Prifathro / Headmaster Dan Jones

c.1927: Gwneud Basgedi / Basket-making

Rhes gefn / Back row: William Moses Hughes, Llechwedd Hen; Isaac Owen, Gwar-rhos; Ted Jones, saer / carpenter; Granville Davies, Cwm; Richard Garnett, Brynmadog; Elfed Jones, Bronheulwen; Mr Dan Jones; James Penri Edwards, Fferm Cwmerfyn
Rhes ganol / Middle row: Glyn Jones, Tynpynfarch; Will Evans, Gwynfa; Robbie Corfield, Post, Pen-bont; Dic Lewis, Rhos-goch; Idris Richards, Bwlch; John Huges, Pengeulan
Rhes flaen / Front row: Glyn Thomas, Pen-rhiw; Ceredig Davies, Cwm; Ifor Mason, Glanyrafon; Alun Jones, Bronheulwen; Noel Lewis, Rhos-goch; David Charles Jenkins, Bancydarren

1932: Cerddorfa’r Ysgol / School Orchestra

Rhes gefn / back row: Ifor James, Salem; Mr Alwyn Jones (athro ffidil / violin teacher); William Morgan, Banc; Glenys Thomas, Ty’n-gelli; Mr Dan Jones (prifathro / headmsaster)
Ail res / Second row: Megan Thomas, Ty’n-gelli; Dorothy Vaughan (nee Hughes), Brogynin-fach; Gwyneth Davies, Brynmeurig; Rene Middleton (nee Thomas), Pen-rhiw; Jennie Evans, Bwlchydderwen
Rhes flaen / Front row: Mrs Dan Jones, Eric Jones, Broheulwen (Penrhyn-coch nawr); Winnie Jones (nee Garnett), Brynmadog; Ifor Williams, New Inn; Eirlys Mason Hughes, Cwmisaf (Bryngwyn yn nawr); Myfanwy Jones (nee Evans), Plas-y-coed; Mary Jones (nee Edwards), Clawddmelyn; Joyce Davies (nee Jones), Bronheulwen; James Jones, Cwmsymlog (tadcu Raymond Jones).

1934: Tîm pêl droed

Rhes gefn / Back row: Edwin Hughes; Dewi Williams; Myrddin Jones
Rhes ganol / Middle row: William Hughes; Ieuan Evans; Eric Jones, Mr Dan Jones
Rhes flaen / Front row: Johnny Jones; Geraint Morgan; Wyn Davies; John Thomas; Cledwyn Thomas

1950 Blwyddyn gyntaf Mrs Roberts’ / First year

Rhes gefn / Back row: Islwyn Hughes, Trawsnant; Norman Prescott, Delfan; Elfed Davies, Pen-bont House; Gareth Evans, Darren Bank; Raymond Jones, Pant-glas; Rhys Morgan, Rhyd-y-ceir; Miss Evans, Bont-goch (athrawes / teacher)
Ail res / Second row: Mrs Roberts; Delyth Jones, Fronheulwen; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Barbara Prescott, Delfan; Meganwy Lewis, Lluest Fawr; Edwina Jones, Fronheulwen; Alwen Griffiths, Lluest Fach; mair Jones, Cemlyn; Mair Morgan, Llety Caws; Menna Lewis, Fferm Cwmerfyn
Rhes flaen / Front row: Terry Prescott, Delfan; Eifion Lewis, Fferm Cwmerfyn; Merfyn Hughes, Trawsnant; Eirian Edwards, Maesmeurig; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Maureen Richards, Pantyffynnon; Rhinanon Evans, Darren Bank; Eirian Grifffiths, Lluest Fach; Pat Williams, Darren

1955–56

Rhes gefn / Back row: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont
Rhes flaen / Front row: David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant
Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau.

1959

Rhes gefn / Back row: Mrs Gwladys Davies, Llwynderw (cogyddes / cook); Arwel Jons, Bwlchydderwen; Tegwen James, Clawdd Melyn; Myrddin Hughes, Bryngwyn; Hywel Lewis, Cwmerfyn Ffarm; Alwyn Hughes, Paul How, Darren Bank; Ceredig Morgan, Cwmsymlog
Rhes ganol / Centre row: Alun Hughes, Trawsnant; David Mason, New Inn; Julian How; Menna Hughes; Olga Morgan, Cwmsymlog; David Evans, Bancydarren; Tom Price, Llwyn; Dilys Jones, Bwlchydderwen; Mary Price, Llwyn; Mrs G Edwards (athrawes / teacher); Mrs C R Roberts (prifathrawes / headmistress)
Rhes flaen / Front row: John ac Edgar Price, Llwyn; Huw Price, Llwyn; Trevor Davies, Maesmeurig; Margaret Mason, New Inn; Mary Edwards, Ty’ngwndwn; Heulwen Jones, Bwlchydderwen; Glenys Evans, Bancydarren (Llun gan Mrs Gwilym Davies (Maesmeurig gynt, Y Tincer, 3.1980).

1960