Gogerddan

Jenkins, David, The Pryse Family of Gogerddan, NLW Journal VIII, 1953-4 pp. 81-96, 176-98, 353-68
Colyer, R., The Pryse family of Gogerddan and the decline of a great estate, 1800–1960. Welsh History Review, 9, 1978, 407–32

Amserlin teulu / Family timeline

1800: Y Plas / The Mansion

1900: Staff yr Ardd / Garden staff

Rhes gefn / Back row: Mr Pugh, Bow St; John Jones, Cefnfaenor-fach; ? : ? David Hughes, Bow St; ?
Rhes flaen / Front row: Tom Jones, Tycapel, Pen-garn; Mr Prosser, y prif arddwr / Chief gardener (Efrog / York); Dafydd Hughes, Capel Dewi (tad-cu / grandfather – David Hughes, Wern-deg. (Y Tincer 6/7 1978)

1912: Helfa Gogerddan / Gogerddan Hunt

David James, Ledi Pryse, Syr Edward Pryse, Fred ac Albert Summers

Helfa Gogerddan / Gogerddan Hunt c. 1920?

Diolch i / Thanks to Erwyd Howells