Cwmsymlog

W. J. Lewis. The Cwmsymlog Lead Mine, Ceredigion (1952) II, 1:27–38


Tu fas i Blas Wigwam, 1940au / Outside Plas Wigwam, 1940s

Plas Wigwam – Cartref Capten Pryse / the home of Capt. Pryse.
Ch.-dde / R.-l. Jesse Jones, Pantygarreg-hir; Clara Jones, Symlog House; Bronwen Davies (mam / mother Bryn a Wyn); Polly Garland, Sunnyside; James Jones (cipar Gogerddan gynt / former Gogerddan keeper); Mary Evans, Tan-foel; Capt. Pryse; D. Humphrey Jones, Symlog House; William Garland (brawd / brother of Polly); Stanley Jones, gyrrwr car i’r Capt. / drove the Capt.’s car); Irfon Jones, Pant-glas (tad Raymond, cigydd / father of Raymond, butcher); Mattie Davies (Morgan), chwaer / sister of Bryn a Wyn); Agnes Singleton, Bryngolau; Margaret Jones (mam / mother of Raymond). Irfon Jones, Bronwen Davies, Agnes Singleton a Clara Jones = tair chwaer a brawd / three sisters and brother. [Llun Y Tincer 3.1980]

Tabernacl, Cwmsymlog (B)

Adeilad 1842+

1850–75 :
Y Parchg Dafydd Jenkins
150 aelod

1875–83 :
Y Parchg J. Hughes

Y Parchg R. E. Williams
Y Parchg Price
Y Parchg Ioan Thomas
Y Parchg J. D. Evans

1909 Meh :
Y Parchg W. J. Williams

Building dates from 1842+

1850–75 :
Revd Dafydd Jenkins
150 members

1875–83 :
Revd J. Hughes

Revd R. E. Williams
Revd Price
Revd Ioan Thomas
Revd J. D. Evans

1909 June :
Revd W. J. Williams

Ffynhonnell / Source : Rhaglen UBC (Bethel, Aberystwyth, 7–10 Hyd 1912 a Braslun o Hanes Bedyddwyr y Cylch